Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Barbara Sicherl - Kafol: CELOSTNA GLASBENA VZGOJA

Srce - um - telo

Avtor(ji): Barbara Sicherl - Kafol

Knjiga prepričljivo obravnava mesto in vlogo glasbene vzgoje v celostnem vzgojno-izobraževalnem procesu na začetni stopnji osnovne šole. Avtorica predstavlja celostno glasbeno vzgojo kot področje, ki spodbuja učenčev afektivno-socialni (srce), kognitivni (um) in psihomotorični (telo) razvoj.

Format: 16,5 × 24 cm, 246 strani, enobarvni tisk, trda vezava

 

CENA: 27,00 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzentke: prof. dr. Breda Oblak
prof. dr. Cveta Razdevšek - Pučko
Adriana Gaberščik
Darinka Bole

Knjiga obravnava mesto in vlogo glasbene vzgoje v celostnem vzgojno-izobraževalnem procesu na začetni stopnji osnovne šole. Avtorica predstavlja celostno glasbeno vzgojo kot področje, ki s procesi glasbenega izvajanja, ustvarjanja in poslušanja drami "srce, um in telo". Delo je namenjeno vsem, ki pri svojem glasbenem poučevanju iščejo odgovore, slutijo ali dvomijo o pomenu celostne glasbene vzgoje in jim ni vseeno, kako glasba vpliva na njihove učence.

Knjiga je pomemben prispevek na področju glasbeno-pedagoške teorije in za neposredno prakso poučevanja glasbe. Nadgrajuje kontinuiteto tovrstnih raziskav pri nas in v svetu, še zlasti pa je aktualna v poteku prenove šolstva.

Knjiga temelji na interdisciplinarni opredelitvi celostne glasbene vzgoje z vidika sodobnih glasbenopedagoških, didaktičnih in psiholoških konceptov. Njen temelj je tudi v oblikovanju učnociljnih in procesno-razvojnih izhodišč za načrtovanje celostne glasbene vzgoje na različnih področjih razvoja. Poleg tega je avtorica eksperimentalno preverila učinke celostne glasbene vzgoje na afektivno-socialnem (srce), kognitivnem (um) in psihomotoričnem (telo) področju razvoja.

Prvi del knjige je namenjen analizi tujih in domačih modelov celostnega pouka. Sodoben koncept celostnega pouka in vseh drugih didaktičnih elementov je utemeljen na procesno-ciljnem načrtovanju, ob razlagi posameznih modelov pa avtorica s konkretnimi pripravami in opisnimi ocenami ponazarja, kako prenesti teoretični model v prakso. Drugi del zajema rezultate raziskave, ki je empirično potrdila pozitiven vpliv glasbe na vsestranski razvoj otrokove osebnosti. Ob koncu knjige je obsežen seznam uporabljenih virov in literature.

POGLAVJA: I. del - Temeljne značilnosti vzgoje in izobraževanja na začetni stopnji osnovne šole, Razvojno-psihološki vidiki celostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, Didaktični vidiki celostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, Načrtovanje celostnega vzgojno-izobraževalnega procesa, Načrtovanje celostne glasbene vzgoje na začetni stopnji osnovne šole;


II. del - Uresničevanje celostne glasbene vzgoje v praksi, Rezultati z analizo, Ugotovitve in sklepi.