Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Miroslav Kajzelj: BOVŠKO. OD DOLINE DO PLANINE.

Oris tradicionalnega gospodarjenja

Avtor(ji): Miroslav Kajzelj

Avtor knjig o bovški hiši arhitekt Miroslav Kajzelj nam v svoji novi knjigi BOVŠKO. Od doline do planine predstavi edinstveno bovško kulturno krajino. S svojim velikim raziskovalnim duhom in znanstvenim pristopom nam na svojih poteh po Bovškem v besedi in sliki odstira nekdanjo kmečko oz. planšarsko kulturo, preseljevanja iz doline v planino in gospodarjenje na njej.
mmPovzetki posameznih besedil, ki spremljajo dokumentarno slikovno gradivo in ki so zanimiva tudi za tujce, so tudi v angleškem jeziku, kar daje knjigi, ki je edinstven narodopisni dokument, še večjo vrednost.

 

Format: 23 × 22 cm, 376 strani, večbarvni tisk, trda vezava

 

 

CENA: 38,99 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovKnjiga Miroslava Kajzelja prinaša edinstven pregled gorskega kulturnega prostora severozahodne Slovenije. Vanj štejemo zlasti poseben model živinorejskega leta, iz katerega izvira večina snovne ljudske kulture na Bovškem, zlasti v Trenti in Soči. Tradicionalna bovška hiša je takšna zaradi številnih kulturnih prvin, od katerih so nekatere s področja snovne, druge pa s področja nesnovne kulture. Hiša je taka kot je, ker sta v njej živela človek in živina. Planinske stavbe so take kot so, ker je človek v njih opravljal dela z živino na način, ki se je z ustnim izročilom širil iz generacije v generacijo. Šele vpogled v soodvisnost vseh kulturnih elementov in naravnega okolja nas privede do razumevanja kulture kot celote. To je eno od sporočil te knjige.


''Bovško je s to knjigo dobilo pravi domoznanski biser, izjemno dokumentacijo o samoniklem izročilu, ki ga je, žal, vedno manj.'' (Janez Bizjak, nekdanji direktor zavoda Triglavski narodni park)

''Avtorjeva zasluga je, da nam je predstavil svet neke kulture, ki je v zadnji fazi izginjanja. Ob prebiranju te knjige bo skrben bralec ugotovil, da je v izročilu bovških pastirjev akumulirana marsikatera modrost, ki lahko pomaga tudi pri odgovorih na vprašanja našega časa.'' (Dr. Naško Križnar, znanstveni svetnik SAZU)

 

Vsebina

SPREMNA BESEDA
Foreword
STO LET POZNEJE, prolog
Preface: One Hundred Years Later

UVOD
Shematični zemljevid Bovškega
Oblika prostora Bovškega Podnebje
Rastlinje
Prebivalstvo in politična ureditev
O prebivalstvu v Abramovem času, v prvih letih dvajsetega stoletja
Poštne in prometne povezave
Šole
Trgovina
Gospodarstvo
O rudarjenju in fužinarstvu v Trenti
Obrt
Gospodarjenje z gozdovi
Vojni časi
O turizmu
Kozarski kulturni krog
in gospodarsko leto na Bovškem
Introduction

Prvi del  V DOLINI
Kmečki dom v dolini
O drobnici na Bovškem
Delo in Orodje
Orodje ob košnji
Gozdarsko delo
Farmhouse in the Valley

Drugi del  PRESTAJE
Shematični zemljevid
O drugi stopnji
kozarskega kulturnega kroga
Prestaje na Prevejku
Prestaje v Zajenci
Prestaja na Trenti
Prestaja Lojza Hosnerja pod Berebico
Prestaja na Steniščih
Flajsova prestaja na Logjeh
Prestaje v Loški koritnici
Vavčičeva prestaja v Moženci
Prestaja pod Visno
Zepova prestaja na Zavrzelnem
Gornova prestaja na Zavrzelnem
Rotova prestaja pri Boki
Zepova in Jurnova prestaja na Ognjenku
Prestaja na Hleviščih
Lenčeva prestaja na Kolenu nad Žago
Prestaje na Oslovem brdu Prestaji na Osredku
Prestaja pr'Lenč, Osojenca
Tomaževčeva prestaja pod Tibeljcem
Midslope Pasture Stations

Tretji del  PLANINE
Shematični zemljevid
Tipi planinskih hramov in njihova postavitev
Prikaz funkcionalne zasnove s primerom
Alpine Pasture Stations:
Typologies and Layout Schemes
Mera in merni dan pašništva
Mera kot letni praznik, delovna šega in
pravna institucija vzajemne pomoči
Mera je šega vaške skupnosti
O načinu in postopkih sirjenja

Alpine Pasture Stations
Concurrent Excerpts
Planina Polovnik
Planina v Jamah
Planina Predolina [ali Dol, v Dolini]
Planina Slatenik
Planina Golobar
Planina za Grebenom
Planina na Polju
Planina za Depjem
Planina za Črnim vrhom
Planina za Skalo
Planina v Plazeh
Planina Trebišna [Trebiščina]
Planina Zajavor
Planina za Belim potokom
Planina Kukla
Kranjska planina
Velika planina
Planina na Trenti
Planina Zapotok
Planina Berebica
Planina nad Sočo
Planina Bukovec
Planina Bala
Planina Loška koritnica
Planina Mangrt
Planina Moženca [Možnica]
Planina na Robu
Planina Goričica
Planina Krnica
Planina Gozdec
Planina Ban [Baban, Bana, Ben]
Planina Globoko Planina Drnohla [za Melom]
Planina Bošca
Za konec k poglavju o planinah

Četrti del  GRADNJA IN ORODJE
Gradnja
Orodje
Vodne žage venecijanke
Construction & Tools
Water Sawmills ‘venecijanke,' Venetians

Peti del  O LOVU
O lovu in lovcih na Bovškem
Concerning Hunting

Šesti del  SKLEPNA BESEDA
Ob koncu
Afterthoughts and Conclusion
Zahvala pionirjem
Zahvala sodobnikom
Bibliografija
Viri grafičnega gradiva
Slovarček besed iz bovškega govora
Kazalo pokrajinskih pojmov
Kazalo stavbarskih,
gospodarskih in lovskih pojmov