Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Gregor Kocijan: RAZGLEDI PO SLOVENSKI KNJIŽEVNOSTI

Literarnovedne razprave

Avtor(ji): Gregor Kocijan

V knjigi je literarni zgodovinar Gregor Kocijan zbral svoje novejše literarnovedne razprave, nastale po letu 1995 (izjema je razprava o pripovedništvu Andreja Budala, ki spada v leto 1990/91). V tem času se je poleg raziskovanja kratke proze ukvarjal tudi s Prešernom in pesništvom v drugi polovici 19. stoletja.

Deset literarnovednih razprav, zbranih v knjigi, predstavlja svojevrsten razgled po slovenski pripovedni prozi in poeziji 19. in prve polovice 20. stoletja.


Format: 16,5 × 24 cm, 244 strani, enobarvni tisk, trda vezava

 

CENA: 12,00 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovNajobsežnejša je razprava Pesnik Prešeren v očeh sodobnikov, v kateri avtor v petnajstih poglavjih razčlenjuje razmerja med pesnikom in njegovimi sodobniki. Poezijo zajemata še razpravi Slovensko pesništvo v drugi polovici 19. stoletja, v kateri je predstavljeno pesniško ustvarjanje Frana Levstika, Simona Jenka, Josipa Stritarja, Simona Gregorčiča, Antona Aškerca in Frana Gestrina, in Od romantične k realistični baladi v slovenskem pesništvu 19. stoletja, ki podrobnje razčlenjuje balado, pesniško vrsto, s katero se slovenska literarna veda ni podrobneje ukvarjala, čeprav balade v pesništvu 19. stoletja avtor uvršča med zanimivejša in kakovostnejša pesniška dela.

Pripovedni prozi je namenjenih sedem razprav: dve obravnavata življenje in delo Janka Kersnika (Po duši svetovljan, po srcu Brdčan, Janko Kersnik kot feljtonist), tri Ivana Cankarja (Cankarjev prostorski trikotnik, Cankarjev inovativni model kratke pripovedne proze, Premišljevanje o Cankarjevem Kurentu), po ena pa skoraj že pozabljena avtorja Iva Šorlija (Kratko pripovedništvo Iva Šorlija) in Andreja Budala (Pripovedništvo Andreja Budala).

Z obravnavo Kersnikove feljtonistike se je Kocijanovo raziskovalno področje razširilo na podlistek kot publicistično besedilno vrsto in še posebej na tako imenovani pripovedni podlistek, ki je predstavljal most med Kersnikovo pisateljsko in publicistično dejavnostjo.

Avtorjeve razprave so bile, razen ene, že objavljene v znanstveni periodiki, zbornikih ali kot spremno besedilo h knjigi, vendar povezane v knjižno celoto sestavijo svojevrsten razgled po slovenski poeziji in prozi 19. in prve polovice 20. stoletja. ''Pisane v strokovno natančnem, premišljenem, vendar izjemno berljivem jeziku ter obarvane z žlahtnostjo osebnega sloga so lahko zanimive tudi za širši krog literarno radovednih bralcev.'' (Iz ocene dr. Jožice Čeh, ki je sestavila tudi bibliografijo avtorjevih del.)

POGLAVJA: Pesnik Prešeren v očeh sodobnikov, Slovensko pesništvo v drugi polovici 19. stoletja, Od romantične k realistični baladi v slovenskem pesništvu 19. stoletja, Po duši svetovljan, po srcu Brdčan, Janko Kersnik kot feljtonist, Cankarjev prostorski trikotnik, Cankarjev inovativni model kratke pripovedne proze, Premišljevanje o Cankarjevem Kurentu, Kratko pripovedništvo Iva Šorlija, Pripovedništvo Andreja Budala, Imensko kazalo, Jožica Čeh: Bibliografija del dr. Gregorja Kocijana.