Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO IZRAŽANJE 7 in LIKOVNO SNOVANJE I

Učbenik za likovno vzgojo in likovno snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

LIKOVNO IZRAŽANJE 7

Učbenik po likovnih področjih risanje, slikanje, kiparsko in arhitekturno oblikovanje poglablja znanja o črtah, barvah, kiparskih in arhitekturnih volumnih. Učenci lahko v njem odkrivajo nove načine in posebnosti likovnega izražanja. Učbenik nazorno podaja posebnosti posameznih likovnih problemov tako s pomočjo besedila kot s slikovnim gradivom, sestavljenim iz primerno velikih in preglednih reprodukcij umetniških del in posnetkov zgledov iz vsakdanjega življenja in narave. Predstavljene so tudi posebnosti novih likovnih materialov in delovnih postopkov učencem še neznanih likovnih tehnik. Miselni vzorci, ki sledijo vsakemu na novo obravnavanemu likovnemu problemu, so v učbeniku z namenom, da učenci laže povezujejo in obnavljajo že usvojeno in na novo pridobljeno znanje o likovnih pojmih.

LIKOVNO SNOVANJE I

Vsebina v učbeniku za obvezni izbirni predmet izpopolnjuje vsebine obveznega učnega predmeta likovna vzgoja za to starostno stopnjo učencev. Zaradi usklajenosti s to stopnjo so izboljšane le vsebine s področij risanja, slikanja, kiparstva in prostorskega oblikovanja.

Format: 21,5 × 28 cm, 136 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

CENA: 17,50 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je razprodan


Recenzenta: prof. Herman Gvardjančič, Robert Klančnik

LIKOVNO IZRAŽANJE 7

VSEBINA:

Načini likovnega izražanja
Črta (linija)
Kompozicija likovnega dela
Okrasek (ornament)
Barve
Barvna ubranost (harmonija)
Barvna nasprotja (kontrasti)
Kip (plastika)
Oblikovanje kipa
Kiparski materiali in njihova obdelava - kiparske tehnike
Grafika - tiskanje
Grafične tehnike
Oblikovanje prostora (arhitektura)
Zunanji in notranji arhitekturni prostor
Zunanji prostor in urbanizem
Vrste gradenj
 
 

LIKOVNO SNOVANJE I

VSEBINA:

Linearni elementi in površine
Risba in kompozicija
Pisava
Pisava in risba
Komponiranje barvnih ploskev
Moda
Kompozicija in kip