Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol, Jožef Muhovič, Črtomir Frelih: LIKOVNO IZRAŽANJE 7

Učbenik za likovno vzgojo za 7. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Jožef Muhovič, Črtomir Frelih

Učbenik po likovnih področjih risanje, slikanje, kiparsko in arhitekturno oblikovanje poglablja znanja o črtah, barvah, kiparskih in arhitekturnih volumnih. Učenci lahko v njem odkrivajo nove načine in posebnosti likovnega izražanja. Učbenik nazorno podaja posebnosti posameznih likovnih problemov tako s pomočjo besedila kot s slikovnim gradivom, sestavljenim iz primerno velikih in preglednih reprodukcij umetniških del in posnetkov zgledov iz vsakdanjega življenja in narave. Predstavljene so tudi posebnosti novih likovnih materialov in delovnih postopkov učencem še neznanih likovnih tehnik. Miselni vzorci, ki sledijo vsakemu na novo obravnavanemu likovnemu problemu, so v učbeniku z namenom, da učenci laže povezujejo in obnavljajo že usvojeno in na novo pridobljeno znanje o likovnih pojmih.

Format: 21,5 × 28 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

CENA: 17,50 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzenta: prof. Herman Gvardjančič, Robert Klančnik

VSEBINA:

Načini likovnega izražanja
Črta (linija)
Kompozicija likovnega dela
Okrasek (ornament)
Barve
Barvna ubranost (harmonija)
Barvna nasprotja (kontrasti)
Kip (plastika)
Oblikovanje kipa
Kiparski materiali in njihova obdelava ? kiparske tehnike
Grafika ? tiskanje
Grafične tehnike
Oblikovanje prostora (arhitektura)
Zunanji in notranji arhitekturni prostor
Zunanji prostor in urbanizem
Vrste gradenj