Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Milena Strnad, Milena Štuklek: STIČIŠČE 6 učbenik in Rešitve nalog

Učbenik za matematiko v 6. razredu devetletne in 5. razredu osemletne osnovne šole, s prilogo Rešitve nalog

Avtor(ji): Milena Strnad, Milena Štuklek

Ilustracije: Matjaž Schmidt

Format: 21 × 29,5 cm, 240 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

ISBN 961-6525-18-2

STIČIŠČE 6
Rešitve nalog (priloga učbenika)

Milena Strnad, Milena Štuklek
Ilustracije: Matjaž Schmidt

Format: 20 × 28 cm, 80 strani, večbarvni tisk, broširana vezava


Učbenik STIČIŠČE 6

je zasnovan tako, da omogoča poučevanje tudi na nekoliko
višji ravni, kot so jo učenke in učenci spoznali v prejšnjih petih
letih. Za milejši prehod poskrbijo sličice dečka in deklice, ki ne
razlagata, ampak s svojimi medklici zmanjšujeta prepad med prejšnjimi
nekoliko igrivimi učbeniki in Stičiščem 6, ki učenke in učence navaja
na resnejšo obravnavo matematike.

 

CENA: 16,01 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je razprodan


Recententi: prof. dr. Mihael Perman, dr. Amalija Žakelj, Nives Zavodnik, Alberta Bunderla

Učbenik Stičišče 6

učence vodi na pot vse večje samostojnosti pri učenju:

 • s povzetki bistvenih preprostih spoznanj na rumeni in nekoliko
  zahtevnejših na modri podlagi, s premišljenimi ilustracijami in tehničnimi risbami jih vzpodbuja k branju razlage;
 • z jasno izraženo diferenciacijo nalog po zahtevnostnih ravneh in po didaktični usmeritvi nalog jih vabi k utrjevanju znanja;
 • s ponudbo treh vrst medalj (bronaste, srebrne in zlate) pa jih vzpodbuja k samostojnemu preverjanju znanja vsakega poglavja.

Pari

 

Učbenik Stičišče 6

učiteljem utira tudi nekaj novih pristopov k poučevanju. Mednje sodita npr.
vpeljava naravnih števil prek vzorcev in vpeljava decimalnih števil
prek merjenja.

Učbenik Stičišče 6 prinaša:

 • vso z učnim načrtom predpisano snov,
 • veliko namigov za ustvarjanje uvodnih kognitivnih konfliktov in raznih modeliranj,
 • napotke za delo z računalom,
 • zadostno število nalog za utrjevanje vse predpisane snovi,
 • nekaj vzpodbud za samostojna preiskovanja,
 • več zanimivosti iz zgodovine matematike,
 • rešitve vseh preizkusov Do medalj,
 • rešitve vseh nalog.

Vsebina učbenika

je razvrščena na poglavja v nekoliko nenavadnem vrstnem redu.Taka
razvrstitev omogoča, da se v veliki meri predelana snov iz prejšnjih
poglavij nadgrajuje v naslednjih.

V učbeniku Stičišče 6 obravnavamo:

 • obdelavo podatkov,
 • vpeljemo števila, računamo s števili, rešujemo enačbe in neenačbe, sklepamo in rešujemo probleme,
 • prek črt in kotov pridemo do pravokotnosti, vzporednosti, krožnice in kroga ter njegovih delov,
 • merimo kote in računamo z njimi,
 • merimo obsege, ploščine, površine, prostornine.

PoglavjeVsebina učbenika Stičišče 6:

 1. Obdelava podatkov
 2. Naravna števila
 3. Kot
 4. Racionalna števila
 5. Osnovni geometrijski odnosi
 6. Seštevanje in odštevanje racionalnih števil
 7. Računanje s koti
 8. Množenje in deljenje racionalnih števil
 9. Enačbe in neenačbe
 10. Merjenje v geometriji
 11. Računalo
 12. Stvarno kazalo

Vsako poglavje sestavljajo razdelki s skupnimi usmerjevalnimi naslovi:

Ponavljamo, Spoznavamo, Utrjujemo, Preverjamo.

Pri razdelku Ponavljamo
najdemo znano in v prejšnjih letih usvojeno snov,

pri razdelku Spoznavamo
pa obravnavamo novo snov po zaokroženih vsebinskih celotah.

Vsak razdelek vključuje:

 • uvodni motivacijski namig,
 • nazorno, kratko in s slikami podkrepljeno razlago,
 • rešene zglede,
 • izbor po zahtevnostnih ravneh razporejenih računskih in besedilnih nalog za utrjevanje,
 • posamezne zanimivosti iz matematike,
 • nekaj zahtevnejših nalog.

Ponavljanje snovi

Pri razdelku Utrjujemo
najdemo naloge za utrjevanje snovi vsega poglavja. Ta razdelek nadomešča zbirko nalog,
s katero učenke in učenci povežejo znanje vseh obravnavanih razdelkov
vsakega poglavja.

Razdelek Preverjamo
prinaša tri preizkuse znanja. Prvi zadošča minimalnim standardom
znanja, drugi temeljnim, tretji pa povpraša po teoretičnem znanju na
primernem nivoju zahtevnosti.

 

Utrjevanje snovi

Rešitve nalog

Rešitve nalog