Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Egidija Novljan, Marija Šemrl, Terezija Uran: UČIMO SE RAČUNATI 3, učbenik

Matematični učbenik za 3. razred OŠ s prilagojenim predmetnikom in učnim programom

Avtor(ji): Egidija Novljan, Marija Šemrl, Terezija Uran

Ilustracije: Alenka Vuk

Matematični učbenik za 3. razred osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom avtoric Egidije Novljan, Marije Šemrl in Terezije Uran pomaga učencem izostriti občutek za matematična razmerja in zakonitosti. Usmerja jih k urejenemu doživljanju časa in jih spoznava z računskimi operacijami, praktično uporabnimi v vsakdanjem življenju. V učbeniku se prepletajo vsebine vseh predmetov 3. razreda.

Format: 20 × 28 cm, 124 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Učbenik je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

 

CENA: 13,59 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je razprodan


Matematični učbenik za 3. razred osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom je naravnan k celostnemu pouku. V njem se prepletajo učne vsebine vseh predmetov 3. razreda. Bogato je opremljen z nazornimi ilustracijami in slikami, ki spodbujajo otroke k razmišljanju.

Omogoča jim, da se ob opazovanju narisanih predmetov spoznavajo z matematičnimi pojmi in razmerji med števili. Znane podobe iz pojavnega sveta vsakdanjega življenja jim približajo razumevanje sveta geometrijskih likov in teles ter števil. Izostrijo si tudi občutek za časovno zaporedje, koledar, orientacijo v prostoru in ravnanje z denarjem. Z razgovorom ob slikah si razvijajo mišljenje in bogatijo besedni zaklad.

Naloge v delovnem učbeniku so na vsaki strani označene z vrstilnimi števniki. Naloge z besedilom so opremljene z ilustracijami za lažje razumevanje in samostojno delo. Glede na težavnost in učne cilje so naloge razvrščene v tri sklope. Učbenik tako vsebuje naloge za utrjevanje in ponavljanje snovi, naloge, ki jih učenec prepiše v zvezek in samostojno reši, ter nekoliko poglobljene naloge.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je potrdil učbenik za uporabo v 3. razredu osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom.

VSEBINA: Ponavljamo, Razdružujemo, Seštevamo tri števila, Seštevamo s prehodom, Telesa, Odštevamo, Odštevamo s prehodom, Liki, Seštevanje in odštevanje, Skupine po 10, Enica, desetica, Števila: 10, 20, 30, 40, 50, Seštevamo do 50, Odštevanje števil do 50, Dan, teden, mesec, Števila: 60, 70, 80, 90, 100, Seštevamo do 100, Odštevanje števil do 100, Skladni liki, Merimo dolžino, Znak krat, Deljeno z dve, Ponavljamo.