Javna tribuna
Revija Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Revija: LIKOVNA VZGOJA, št. 09-10

Revija za vse stopnje vzgoje in izobraževanja

Avtor(ji): Revija

Letnik II. Šolsko leto 1998/99.

 

CENA: 25,00 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovVSEBINA

1. Milan Butina: K VREDNOTENJU OTROŠKIH LIKOVNIH DEL [2. DEL] (stran 5)
2. Darko Slavec: NEKAJ PARAMETROV, NA KATERE SMO POZORNI PRI USTVARJANJU, VREDNOTENJU IN VIZUALNEM BRANJU LIKOVNIH DEL, NASTALIH V PEDAGOŠKEM PROCESU PRI PREDMETU SLIKANJE IN RISANJE [1. DEL] (stran 15)
3. Zdenko Huzjan: SVETIŠČE OTROŠKE RISBE (stran 22)
4. Marija Mencej: NA RAZSTAVI: AKTI NA SLOVENSKEM (stran 24)
5. Alenka Venišnik: NEKAJ PRISTOPOV K REŠEVANJU LIKOVNIH NALOG (stran 26)
6. Cvetka Forte, Marinka Bučar: USTVARJALNO OBLIKOVANJE S POMOČJO RAČUNALNIKA V VRTCU (stran 30)
7. Matjaž Duh: UPORABA INTERNETA PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 33)
8. Smiljana Paragvaj, Tanja Ujčić: LIKOVNO SPORAZUMEVANJE V TEORIJI IN PRAKSI PREDŠOLSKE VZGOJE (stran 38)
9. Alenka Puschner: UMETNOSTNA ZGODOVINA V SREDNJIH ŠOLAH (stran 41)
10. Črtomir Frelih: NEKAJ MISLI OB IZIDU KNJIGE (stran 43)
11. Črtomir Frelih: RASTLINSKO SLIKARSTVO (stran 45)
12. Beatriz Tomšič Čerkez: MISLI O LIKOVNI VZGOJI (stran 47)
13. Helena Berce Golob: RECENZIJSKO POROČILO (stran 49)
14. Tonka Tacol: VREDNOTENJE UČENČEVIH DOSEŽKOV IN UČITELJEVEGA DELA PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 50)
15. Silva Karim: SEMINAR ZA LIKOVNO VZGOJO, NAMENJEN RAZREDNIM UČITELJICAM (stran 53)