Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja
št. zadetkov: 32 STRAN: 1 | 2 | 3 | 4

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 9

Učbenik za likovno vzgojo za 9. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Učbenik zaokroža spoznavanje temeljnih zakonitosti likovnih pojmov in vpeljuje učence v vizualno dimenzijo življenja. Vsebine, ki so jih učenci že osvojili, so v tem učbeniku poglobljene.

Format: 21,5 × 28 cm, 108 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

več o izdelku » 


CENA: 17,90 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE I

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Vsebina v učbeniku za obvezni izbirni predmet izpopolnjuje vsebine obveznega učnega predmeta likovna vzgoja za to starostno stopnjo učencev. Zaradi usklajenosti s to stopnjo so izboljšane le vsebine s področij risanja, slikanja, kiparstva in prostorskega oblikovanja.

Format: 21,5 × 28 cm, 40 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

več o izdelku » 


CENA: 7,85 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE II

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 8. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Učbenik predstavlja učencem še neznane vsebine in opisuje temeljne likovne zakonitosti za upodabljanje prostora na ploskvi, za smiselno povezavo upodobljenih podob in besedila pri vidnem (vizualnem) sporočanju ter v povezavi z uporabnostjo, konstrukcijsko stabilnostjo in različnimi gradbenimi materiali pri oblikovanju prostorov.

Format: 21,5 × 28 cm, 40 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

več o izdelku » 


CENA: 6,75 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE III

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 9. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Vsebine v učbeniku so postopna obogatitev vsebin iz učbenika za obvezni predmet likovno izražanje. Obširnejše obrazložitve likovnih pojmov zaokrožajo poznavanje celovitejše likovne problematike.

Format: 21,5 × 28 cm, 62 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

več o izdelku » 


CENA: 6,52 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Milena Strnad: STIČIŠČE 5 in Rešitve nalog

Učbenik za matematiko v 5. razredu devetletne osnovne šole s prilogo Rešitve nalog

Avtor(ji): Milena Strnad

Učbenik STIČIŠČE 5 s prilogo Rešitve nalog nadaljuje zasnovo učbenikov STIČIŠČE. Napisan je tako, da bo omogočal poučevanje tudi na nekoliko višji ravni, kot so jo učenci spoznali v prejšnjih štirih letih.

Učbeniku bo priložena priloga Rešitve nalog z vsemi rešitvami nalog iz učbenika.

Format: 21 × 29,5 cm, 264 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

STIČIŠČE 5. Rešitve nalog

Format: 20 × 28 cm, 104 strani, večbravni tisk, broširana vezava

več o izdelku » 


CENA: 16,01 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je razprodan

Milena Strnad: STIČIŠČE 5 V SLIKAH

Pomoč pri učenju matematike

Avtor(ji): Milena Strnad

STIČIŠČE 5 V SLIKAH je učencem pomočnik pri reševanju matematičnih nalog. Nadomešča delovni zvezek in je dodatno gradivo, ki ne sodi v šolsko torbo. Vsebuje inovativne pristope k razbremenitvi učenca.

Format: 20,5 × 28 cm, cca 130 strani, večbarvni tisk, spiralna vezava, plastificirane platnice

več o izdelku » 


CENA: 13,12 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je razprodan

Milena Strnad, Milena Štuklek: STIČIŠČE 6 učbenik in Rešitve nalog

Učbenik za matematiko v 6. razredu devetletne in 5. razredu osemletne osnovne šole, s prilogo Rešitve nalog

Avtor(ji): Milena Strnad, Milena Štuklek

Ilustracije: Matjaž Schmidt

Format: 21 × 29,5 cm, 240 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

ISBN 961-6525-18-2

STIČIŠČE 6
Rešitve nalog (priloga učbenika)

Milena Strnad, Milena Štuklek
Ilustracije: Matjaž Schmidt

Format: 20 × 28 cm, 80 strani, večbarvni tisk, broširana vezava


Učbenik STIČIŠČE 6

je zasnovan tako, da omogoča poučevanje tudi na nekoliko
višji ravni, kot so jo učenke in učenci spoznali v prejšnjih petih
letih. Za milejši prehod poskrbijo sličice dečka in deklice, ki ne
razlagata, ampak s svojimi medklici zmanjšujeta prepad med prejšnjimi
nekoliko igrivimi učbeniki in Stičiščem 6, ki učenke in učence navaja
na resnejšo obravnavo matematike.

več o izdelku » 


CENA: 16,01 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je razprodan

Milena Strnad, Milena Štuklek: STIČIŠČE 6 V SLIKAH

Pomoč pri učenju matematike

Avtor(ji): Milena Strnad, Milena Štuklek

Pomočnik učencem je zelo uporabno dodatno gradivo, ki ne sodi v šolsko torbico. Najbolj priporočljivo je, da se uporablja doma. S tem se v šoli prihrani kar nekaj časa.

To gradivo nadomešča delovni zvezek. Tega so bili učenke in učenci, ki so doslej uporabljali katerikoli drug učbenik, vajeni. Kako se lahko uporabi, kaže zgled iz prakse.

Format: 20,5 × 28 cm, 138 strani, večbarvni tisk, spiralna vezava

ISBN 961-6525-20-4

več o izdelku » 


CENA: 13,12 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je razprodan

Darinka Ložar, Dragica Zorič: ŠTEJEM IN RAČUNAM DO 1000, učbenik

Matematični učbenik za 5. razred osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom

Avtor(ji): Darinka Ložar, Dragica Zorič

Matematični učbenik za 5. razred osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom izpod peresa Darinke Ložar in Dragice Zorič nadgrajuje znanje, ki so si ga učenci pridobili v nižjih razredih. Uvaja jih v osnovne računske operacije s števili do 1000, v merjenje količin in v spoznavanje temeljnih geometrijskih pojmov, likov in teles. Učbenik odlikuje veliko število vaj in nalog različnih težavnostnih stopenj, tako da ima učitelj velike možnosti izbire. Učbenik je opremljen z bogatimi didaktično zasnovanimi ilustracijami.

Format: 20 × 28 cm, 248 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Učbenik je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

več o izdelku » 


CENA: 19,39 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je razprodan

Egidija Novljan, Marija Šemrl, Terezija Uran: UČIMO SE RAČUNATI 3, učbenik

Matematični učbenik za 3. razred OŠ s prilagojenim predmetnikom in učnim programom

Avtor(ji): Egidija Novljan, Marija Šemrl, Terezija Uran

Ilustracije: Alenka Vuk

Matematični učbenik za 3. razred osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom avtoric Egidije Novljan, Marije Šemrl in Terezije Uran pomaga učencem izostriti občutek za matematična razmerja in zakonitosti. Usmerja jih k urejenemu doživljanju časa in jih spoznava z računskimi operacijami, praktično uporabnimi v vsakdanjem življenju. V učbeniku se prepletajo vsebine vseh predmetov 3. razreda.

Format: 20 × 28 cm, 124 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Učbenik je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

več o izdelku » 


CENA: 13,59 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je razprodan

št. zadetkov: 32STRAN: 1 | 2 | 3 | 4