Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Boris M. Gombač: SLOVENIA, ITALY

Bela knjiga o diplomatskih odnosih

Avtor(ji): Boris M. Gombač

Bela knjiga dokumentirano in pravno osvetljuje zgodovinske odnose med Slovenijo in Italijo. V njej so zbrani vsi diplomatski dokumenti in sporazumi, ki jih je Republika Slovenija kot samostojna država in kot država naslednica sklenila z Republiko Italijo. Mnogi izmed dokumentov so prvič predstavljeni širši javnosti, objavljeni pa so v izvirniku in v prevodu.

Bela knjiga o diplomatskih odnosih je naprodaj skupaj s knjigo SLOVENIJA, Italija avtorja Borisa M. Gombača.

Format: 16 × 23 cm, 93 strani, enobarvni tisk, trda vezava

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV TE EDINSTVENE KNJIGE!

 

CENA: 20,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovUredila: mag. Branko Gradišnik in Jože Šušmelj
Spremna beseda: Zoran Thaler
Zbirka: "Vrag ali mejak?"

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v obliki bele knjige - za izdajo jo je pripravila založba Debora, ki skrbi tudi za njeno distribucijo ? objavlja izčrpen in celovit izbor diplomatskih dokumentov in sporazumov, ki jih je Republika Slovenija kot samostojna država in kot država naslednica sklenila z Republiko Italijo.

Dokumenti so dejstva, ki govorijo sama zase. Pravno osvetljujejo zgodovinske odnose med državama in v tej luči tuji in domači javnosti razjasnjujejo tudi ozadje dogajanja, ki občasno meče senco na skupno prihodnost dveh evropskih sosed.

Mnogi izmed dokumentov so sploh prvič predstavljeni širšemu občinstvu, marsikateri doslej še ni bil objavljen v slovenščini. Vsak izmed njih je predstavljen v izvirniku in prevodu, pa tudi vse drugo gradivo se odpira branju domače in tuje javnosti, saj je razen v slovenščini objavljeno še v katerem izmed diplomatskih jezikov. Goli dokumenti so ponekod podprti z enciklopedičnimi predstavitvami posameznih zgodovinskih okvirjev in z vsebinskimi povzetki.

Izbor se začne z londonskim paktom, ki je omogočil Italiji zasedbo delov slovenskega narodnostnega ozemlja, ki so pred 1. svetovno vojno pripadali Avstro-Ogrski. Nadaljuje se z mirovno pogodbo med Jugoslavijo in Italijo po 2. svetovni vojni, dokumenti v zvezi s statusom Svobodnega tržaškega ozemlja ter meddržavnim rimskim sporazumom iz leta 1954. Sledijo osimski sporazumi ter dokumenti iz časa slovenskega osamosvajanja in graditve državnosti. Med slednjimi velja omeniti deklaracijo o neodvisnosti in akte italijanskega priznanja. Seznanimo se tudi z dokumenti, s katerimi je Slovenija nasledila že obstoječe uradne dogovore med nekdanjo Jugoslavijo in Italijo, ki se nanašajo na sosedske odnose med Slovenijo in Italijo.

V Dodatku so priloženi faksimili nekaterih dokumentov. Med njimi sta dva primerka prijavnic Komisiji za vojne zločine pri OZN v zvezi z zločini italijanske vojske nad slovenskim prebivalstvom med 2. svetovno vojno. Dodatek vsebuje tudi faksimile rimskega sporazuma in najpomembnejših diplomatskih not o prevzemu nasledstva.

POGLAVJA: Mirovna pogodba z Italijo, Sporazum med FLRJ in R Italijo o italijanskem imetju, upravičenjih in deležih v Jugoslaviji, Spomenica o soglasju med vladami Italije, Zedinjenega kraljestva, Združenih držav in Jugoslavije, Posebni statut, Pisma o drugih vprašanjih, Sporazum med FLRJ in R Italijo o dokončni poravnavi vseh medsebojnih obveznosti, Govor Alda Mora v podporo Osimskim sporazumom, Pogodba med SFRJ in R Italijo, Deklaracija ob neodvisnosti Skupščine Republike Slovenije, Pismo o priznanju francesca Cossige Milanu Kučanu, Stališča in sklepi Državnega zbora Republike Slovenije o slovensko-italijanskih odnosih, Sporočilo za javnost vlade Republike Slovenije, Deklaracija vlade Republike Slovenije o odnosih z Italijo in o namerah v zvezi s harmonizacijo slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije.