Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Gabrijela Škraba, Fani Rovšek Kosmač: ZGODOVINA 7

Vaje in naloge za 7. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Gabrijela Škraba, Fani Rovšek Kosmač

Delovni zvezek - vaje in naloga za pouk zgodovine v 7. razredu devetletne osnovne šole avtoric Gabrijele Škraba in Fani Rovšek Kosmač nadgrajuje učno snov, zajeto v učbeniku "Stari in srednji vek". Učencem pomaga utrjevati in poglabljati že osvojeno znanje o tem zgodovinskem obdobju na preprost in zanimiv način.

Format: 20 × 28,5 cm, 64 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Delovni zvezek je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

 

CENA: 7,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzenta: prof. dr. Štefan Trojar, Velika Barbek
Ilustracije: Alenka Vuk in Rado Škraba

Delovni zvezek "Zgodovina 7" nadgrajuje učno snov, zajeto v učbeniku "Stari in srednji vek". Učencem približa zgodovinska dejstva na preprost in zanimiv način. Vaje in naloge pomagajo poglabljati in utrjevati usvojeno znanje zgodovine. Razvrščene so glede na poglavja v omenjenem učbeniku, njihova vsebina pa je usklajena s prenovljenim učnim načrtom za pouk zgodovine.

Vaje in naloge spremlja bogato slikovno gradivo in dopolnjujejo shematske karte. Nekatere naloge so popestrene s križankami in rebusi, za boljšo predstavo o življenju v določenem zgodovinskem obdobju pa so uporabljeni tudi odlomki iz pisnih zgodovinskih virov. Seznam virov je poleg seznama slikovnega gradiva naveden na koncu delovnega zvezka. Delovni zvezek vsebuje tudi naloge za bolj zvedave učence, ki so označene z zvezdico in podložene z rumeno barvo.

Delovni zvezek se začne s poglavjem o prazgodovini (življenje prvih človeških skupin, prazgodovinska najdišča) in nadaljuje z zgodnjimi visokimi kulturami (stari Egipt, Mezopotamija). Nato se podamo na pot v staro Grčijo (kretsko-mikenska kultura, grški bogovi, mestne državice, grška kolonizacija, grško-perzijske vojne, vzpon Makedonije), ki se zaključi z utrjevanjem snovi.

Nastopi poglavje o rimski svetovni državi od njenih povojev prek vrhunca njene moči v dobi cesarstva do postopnega propadanja imperija. Slednje spremlja vzpon krščanstva, avtorici pa sta dodali še podpoglavje o rimski oblasti na današnjem slovenskem ozemlju in nekaj nalog za utrjevanje snovi.

Zadnji del delovnega zvezka je namenjen srednjemu veku. Začne se z zgodnjim srednjim vekom (preseljevanje ljudstev, nove sile v Sredozemlju, arabska država, frankovska država), nadaljuje z visokim srednjim vekom (Evropa pod udarom Vikingov, Saracenov, Normanov in Madžarov, križarske vojne, vdor Mongolov) in končuje s poznim srednjim vekom. Posebna poglavja so namenjena kmečkemu in grajskemu življenju ter življenju v srednjeveškem mestu in utripu takratne kulture. Delovni zvezek zaključujejo poglavja o življenju naših prednikov in njihovih sosedov v tem času in o turškem prodoru.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je potrdil delovni zvezek za pouk zgodovine v 7. razredu devetletne in 6. razredu osemletne osnovne šole.