Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 1

PRIROČNIK ZA UČITELJE 1. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 1. razred osnovne šole in učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami ter temeljnimi izhodišči za poučevanje.

Priročniku je priložen DVD s slikovnim gradivom.

 

POSEBNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ZA OSNOVNE ŠOLE!

Pi nakupu 3 izvodov kateregakoli priročnika (LIKOVNO IZRAŽANJE 1, LIKOVNO IZRAŽANJE 2 ali LIKOVNO IZRAŽANJE 3) je 3. izvod brezplačen!

 

CENA: 31,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovPriročnik učitelju pojasnjuje, kako lahko najmlajšega učenca usmerja k zaznavanju in razumevanju elementarnih posebnosti likovnih izraznih sredstev – točke, linije, barve, oblike, ploskve, prostora … – in oblikovalnih načel. ­Pojasnjuje tudi, kako se izražati s pomočjo likovnih materialov in pripomočkov, kako raziskovati te likovne pojme in jih povezovati s stvaritvami v ožjem in širšem okolju, primeri v naravi ter jih odkrivati na stvaritvah domačih in tujih likovnih ustvarjalcev (bodisi na originalih, razstavljenih v galerijah ter izven njih, bodisi na njihovih reprodukcijah). Podaja torej nekaj posebnosti poučevanja najmlajših učencev, kar temelji na razvoju elementarnih zmožnosti izražanja z likovnimi simboli in z besedami. Seveda bo ustvarjalen učitelj te vsebine še nadgradil.     

Podana vsebina učitelja odvrača od prepričanja, da je učenčeva izvedba likovne naloge samo upodobitev likovnega motiva z izbranimi likovnimi materiali ob sprejemanju informacij o njihovi uporabi oz. ravnanju z njimi. Vsebina sledi učnemu načrtu, njen namen je, da po sodobnih likovnih načelih učitelju pomaga, da poišče ustvarjalen način za izvajanje pouka likovne vzgoje najmlajših učencev.