Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Olga Denac: Teoretična izhodišča načrtovanja glasbene vzgoje v vrtcu

Avtor(ji): Olga Denac

Vsebina monografije zgoščeno povzema bistvena spoznanja o glasbeni vzgoji in njeni vpetosti v širši koncept umetnostne vzgoje. Avtorica poudari sodobno procesno-razvojno in ciljno naravnanost glasbene vzgoje , ki upošteva uravnovešen spoznavni, afektivni, psihosocialni in psihomotorični razvoj predšolskega otroka.

Format: 16,7 × 23 cm, 130 strani, enobarvni tiks, trda vezava.

 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)

 

CENA: 25,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovKnjiga je razdeljena na dva dela. Prvi del obravnava filozofska in pedagoško-didaktična izhodišča načrtovanja glasbene vzgoje v vrtcu, drugi del pa analizo načrtovanega in izvedbenega kurikula glasbene vzgoje v vrtcu.

V prvem razdelku prvega dela avtorica predstavi zgodovinski razvoj estetske misli, pedagoške koncepcije estetske vzgoje s poudarkom na glasbeni vzgoji ter glasbo in njeno vzgojno vrednost. V drugem razdelku predstavi načrtovanje vzgojno-izobraževalnega procesa glasbene vzgoje, cilje, vsebino in glasbene dejavnosti, metode, oblike, sredstva, artikulacijo didaktične enote in evalvacijo ciljev glasbene vzgoje. V kurikulu za vrtce predstavi načela s področja glasbene vzgoje.

V drugem delu svoje knjige predstavi avtorica prvo slovensko raziskavo in njene rezultate o razumevanju in interpretaciji splošnih načel in ciljev Kurikula za vrtce na področju glasbene vzgoje.

Knjiga je namenjena tako bodočim kot sedanjim vzgojiteljem in učiteljem v prvem triletju osnovne šole, kakor tudi glasbenim pedagogom v glasbenih šolah.