Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tomaž Černe: TEHNIKA VESLANJA NA SIMULATORJU

Avtor(ji): Tomaž Černe

Simulator veslanja omogoča učinkovito rekreativno vadbo ljudem vseh starosti. Pričujoča knjiga opisuje alternativno metodo učenja in nadzora tehnike veslanja. Veslač vesla na simulatorju veslanja, ki je opremljen s senzorji. Simulator na podlagi meritev izračuna biomehanske parametre veslanja, ki se primerjajo z referenčnimi vrednostmi in oblikuje navodila za veslača. Veslač posledično prilagaja svoje gibanje, kar postopoma vodi do izboljšanja tehnike veslanja. 

BREZPLAČNA E-KNJIGA.

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)

 

CENA: 0,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovTehnika veslanja na simulatorju

Knjiga prikazuje izsledke znanstvenega dela na področju biomehanike veslanja na veslaškem simulatorji. Opisuje gradnjo, razvoj in ovrednotenje ekspertnega sistema, ki omogoča bolj učinkovito učenje veslaške tehnike.

Simulator veslanja omogoča učinkovito rekreativno vadbo ljudem vseh starosti. Ker nepravilna tehnika pri veslačih lahko povzroči telesne poškodbe, je pomembno, da se začetniki pred uporabo simulatorjev naučijo primerne tehnike. Pričujoča knjiga opisuje alternativno metodo učenja tehnike veslanja. Opisuje simulator veslanja, ki je opremljen s senzorji in ki na podlagi meritev izračuna biomehanske parametre veslanja. Te se primerjajo z referenčnimi vrednostmi in simulator oblikuje navodila za veslača. Veslač posledično prilagaja svoje gibanje, kar postopoma vodi do izboljšanja tehnike veslanja. 

Simulator veslanja omogoča učinkovito rekreativno vadbo ljudem vseh starosti. Veslač mora za učinkovito veslanje obvladovati tehniko, ritem in moč. Simulatorji veslanja se nahajajo v večini telovadnic in fitnes centrov, vendar večina uporabnikov ni deležna ustrezne predstavitve tehnike veslanja in nadzora vadbe. Študije so pokazale, da veslači začetniki uporabljajo simulatorje s pomembnimi razlikami v tehniki, in opozorile, da lahko nepravilna tehnika pri veslačih povzroči telesne poškodbe. Zato je pomembno, da se začetniki pred uporabo simulatorjev naučijo primerne tehnike.

Cilj pričujoče knjige je ponuditi alternativno metodo učenja in nadzora tehnike veslanja, ki dopolnjuje tradicionalno metodo vadbe s trenerjem. Subjekt vesla na simulatorju veslanja, ki je opremljen s senzorji. Na podlagi izmerjenih podatkov se izračunajo biomehanski parametri veslanja, ki se primerjajo z referenčnimi vrednostmi, ki so določene z referenčnim modelom. V sistemu za posredovanje povratne informacije se na podlagi razlik oblikujejo ustrezna navodila, ki se posredujejo subjektu. Na podlagi prejete informacije subjekt prilagaja svoje gibanje, kar postopoma vodi do izboljšanja tehnike veslanja. Medtem ko se morajo  trenerji pri ocenjevanju stanja tehnike in napredka veslača zanašati na subjektivne zaznave in izkušnje, senzorno podprti sistemi za vadbo omogočajo objektivno ocenjevanje.

Prvo poglavje je namenjeno splošnemu pregledu področja, zato najprej predstavi kinetične in kinematične parametre veslanja in že razvite sisteme za njihovo merjenje. Razložen je koncept vadbe na simulatorju veslanja s sprotno povratno informacijo. V drugem poglavju so predstavljeni režimi vadbe in fiziološke lastnosti veslača. V tretjem poglavju je predstavljena analiza tehnike veslanja treh različno izkušenih skupin veslačev (elitni veslači, klubski veslači in veslači nepoznavalci). V četrtem poglavju je predstavljen razvoj referenčnega modela primerne tehnike. Modeli so bili razviti na podlagi eksperimentalnih podatkov elitnih veslačev. Za modeliranje naklona trupa, naklona verige in položaja sedeža je bila uporabljena metoda mehke logike, za modeliranje gibanja ročaja so bili uporabljeni nelinearni dinamični modeli. V petem poglavju je predstavljen razvoj in evalvacija sistema za sprotno posredovanje celovite povratne informacije veslaču na simulatorju. Pri razvoju sistema smo se osredotočali na uporabnost interakcije med človekom in računalnikom. Sistem deluje v realnem času in je povezljiv z drugimi elementi sistema za učenje tehnike veslanja. Šesto poglavje predstavi zasnovo in razvoj sistema za merjenje in sprotno analizo kinematičnih in kinetičnih parametrov senzorno podprte vadbe veslanja.

Študija,  ki jo knjiga opisuje, je pokazala, da je senzorno podprto učenje tehnike veslanja učinkovita alternativna metoda učenja in nadzora tehnike veslanja, ki lahko uspešno dopolnjuje tradicionalno metodo vadbe s trenerjem.