Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Mojca Tratar: PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA

Učbenik z elementi delovnega zvezka

Avtor(ji): Mojca Tratar

Učbenik z elementi delovnega zvezka je dobrodošel pripomoček za delo s pet- in šestletnimi otroki v glasbeni šoli. S pesmimi za prepevanje, besedili za ostrenje ritmičnega posluha in nazornimi ilustracijami se ujema z okvirnim učnim načrtom za predšolsko glasbeno vgojo. Avtorica je pri izboru pesmi in besedil upoštevala pevske sposobnosti otrok in njihovo nagnjenost k igri, znala pa se je približati tudi otroškemu čustvovanju.

Format: 21 × 29,7 cm, 64 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Delovni zvezek je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

 

CENA: 18,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzentki: mag. Bernarda Rakar, mag. Katarina Habe, Katarina Zadnik
Ilustrirala: Patricija Čičmir

Učbenik z elementi delovnega zvezka uvaja pet- in šestletne otroke, ki obiskujejo predšolsko glasbeno vzgojo, v svet glasbe. Avtorica je v njem upoštevala posebnosti glasbenovzgojnega dela s to starostno skupino, ki omogoča neprisiljen stik otroka z vso paleto dejavnosti, ki mu jih glasba omogoča. Iz izkustev, ki jih otrok dobi ob petju pesmi, poslušanju primernih skladb in izvajanju glasbenodidaktičnih iger, je namreč najbližja pot k usvojitvi osnovnega glasbenega besednjaka, s tem pa tudi k bogatenju besednega zaklada.

Avtorica upošteva otrokov miselni svet, njegove pevske sposobnosti in možnosti za njegov nadaljnji razvoj. Učbenik z elementi delovnega zvezka na enem mestu združuje vso obravnavano snov v predšolski glasbeni vzgoji, zato je dobrodošel pripomoček ne le za učitelj(ic)e, ampak pomaga tudi staršem k lažjemu spremljanju celoletnega dogajanja v glasbeni šoli. Vsebino sestavljajo pesmi in besedila za razvijanje ritmičnega posluha, oboje pa je podkrepljeno z nazornimi ilustracijami.

Avtorica je pesmi izbrala premišljeno, saj so prilagojene otrokovim pevskim sposobnostim in nagnjenosti otrok k igri in igranju ob petju. Pesmi so ljudske, med tistimi z znanim avtorjem pa so dela domačih in tujih skladateljev. Med pesmimi slovenskih skladateljev je izbrala tako sodobna kot tista s konca 19. in začetka 20. stoletja, za dodatno melodično pestrost pa je poskrbela s prevedenimi pesmimi tujih avtorjev.

Za igro in razvijanje ritmičnega posluha je Tratarjeva uvrstila v delovni zvezek pesmi in besedila, ki so blizu otrokovemu čustvovanju. Izbrala jih je iz ljudske zapuščine in umetniške besede slovenskih pesnikov.

Ilustracije glasbil imajo ne le informativen pomen, ampak tudi spodbujajo otroke k njihovi estetski uporabi pri ustvarjalnem igranju nanje. Poleg tega je ilustratorka upoštevala, da so glasbila v otroških rokah igrače, ki popestrijo in poglobijo doživljanje pesmi, hkrati pa si otroci z igranjem nanje privzgajajo občutek za ritem. Navajajo se tudi na igranje v skupini, ki zahteva izostren čut za natančnost in prispeva k socializaciji v najširšem pomenu besede.