Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 1

Priročnik za učiteljico in učitelja

Avtor(ji): Mirko Slosar

Didaktični priročnik "Glasbena mavrica 1" vsebuje navodila učiteljem za uporabo didaktičnega kompleta "Glasbena mavrica 1" za pouk glasbene vzgoje v 1. razredu devetletne osnovne šole.

Format: 21 × 25 cm, 138 strani, večbarvni tisk, vezano v spiralno mapo

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

 

CENA: 30,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. komplet ovGlasbeni recenzentki: mag. Bogdana Borota, Maja Nosan
Likovna recenzentka: dr. Tonka Tacol
Ilustracije: Alenka Vuk

Didaktični priročnik "Glasbena mavrica 1" vsebuje navodila učiteljem za uporabo didaktičnega kompleta "Glasbena mavrica 1" za pouk glasbene vzgoje v 1. razredu devetletne osnovne šole. Brez priročnika je didaktični komplet kot ladja brez krmarja.

Didaktični priročnik odseva celostni pristop k pouku glasbene vzgoje, ki preveva didaktični komplet "Glasbena mavrica 1". V njem avtor poleg dajanja navodil odgovarja tudi na vprašanja o smiselnosti glasbene vzgoje. Opozarja na neprimerno početje nekaterih pedagogov, ki pri glasbenem pouku in zunaj njega "propagirajo" glasbo popularnih medijev. Poudarja, da tako kot življenje ni zgolj zabava, tudi učenje glasbe ne more biti zgolj zabava.

Njegov didaktični pristop h glasbenemu pouku temelji na petju, ki je pri Slovencih najbolj množična oblika glasbene poustvarjalnosti. Pesem dobi svojo pravo umetniško moč šele takrat, ko je doživeto zapeta. Za doživeto petje pa je treba obvladati pevsko tehniko ter teoretično in praktično obvladati interpretacijo, česar se učenci lahko naučijo le ob primernem didaktičnem pristopu, h kakršnemu spodbuja avtor.

Med drugim daje Slosar tudi temeljna navodila za doživeto petje. Dotakne se pomena igranja na glasbila, poslušanja, ustvarjalnosti, glasbeno-didaktičnih iger in povezave glasbe z drugimi dejavnostmi. Kot prekaljen glasbeni pedagog opominja učitelje na didaktični pristop, ki ustreza razvojni stopnji šestletnika.
Avtor poudarja usmerjevalno vlogo vzgojno-izobraževalnih ciljev in ob tem predstavlja učiteljem vzorec pravilne učne priprave. Daje tudi napotke za opisno ocenjevanje ter podrobno obravnava taksonomske stopnje vzgojno-izobraževalnih ciljev glasbene vzgoje na čustvenem, psihomotoričnem in spoznavnem področju. Priročniku so priloženi plakati in presojnice.

VSEBINSKA: O glasbi, Didaktični komplet, Praktična uporaba didaktičnega gradiva

PRESOJNICE

Namenjene so povečanemu prikazu izbranih ilustracij iz delovnega učbenika. Z njihovo pomočjo si učitelj olajša stik z učenci.