Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja
št. zadetkov: 13 STRAN: 1 | 2

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 1

Priročnik za učiteljico in učitelja

Avtor(ji): Mirko Slosar

Didaktični priročnik "Glasbena mavrica 1" vsebuje navodila učiteljem za uporabo didaktičnega kompleta "Glasbena mavrica 1" za pouk glasbene vzgoje v 1. razredu devetletne osnovne šole.

Format: 21 × 25 cm, 138 strani, večbarvni tisk, vezano v spiralno mapo

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 30,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. kompletov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 1 - komplet za učitelja

Didaktični komplet za učitelja

Avtor(ji): Mirko Slosar

Didaktični komplet za učitelje sestavljajo:

Delovni učbenik
Format: 21 × 25 cm, 84 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Priročnik
Format: 21 × 25 cm, 138 strani, enobarvni tisk, vezano v spiralno mapo

Zvočna lutka Neža ali Nace

Zgoščenka/avdiokaseta

Videokaseta

Didaktični plakati

Presojnice

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 33,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 2

Priročnik za učiteljice in učitelje

Avtor(ji): Mirko Slosar

Priročnik za učiteljice in učitelje je ključni sestavni del didaktičnega kompleta Glasbena mavrica 2 za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole. V njem so navodila in smernice za uporabo didaktičnega kompleta, ki prispeva k celostnemu glasbenemu razvoju otrok.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je potrdil priročnik kot učno gradivo za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole.

Format: 21 × 25 cm, 88 strani, enobarvni tisk, vezano v spiralno mapo

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 22,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 2 - komplet za učitelja

Didaktični komplet za učitelja

Avtor(ji): Mirko Slosar

Didaktični komplet za učitelje sestavljajo:

Delovni zvezek
Format: 21 × 25 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Priročnik
Format: 21 × 25 cm, 88 strani, enobarvni tisk, vezano v spiralno mapo

Zvočna lutka Neža ali Nace

Zgoščenka/avdiokaseta

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV.

več o izdelku » 


CENA: 35,32 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. kompletov

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 1, priročnik

Priročnik za učitelja k učbeniku Likovne igrarije za likovno vzgojo v 1. razredu devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik za učitelja vsebuje temeljna didaktična navodila za izvedbo likovnih nalog in uporabo vsebin iz učbenika po posameznih likovnih področjih.

Avtorica zagovarja pristop, naj učitelj vsebine zgodbic in ilustracij ne uporablja kot podlage za izbiro likovnega motiva (ali celo ilustriranje zgodbe). Našteta izhodišča za spoznavanje likovnih pojmov so le nekatere od številnih možnosti.

Priročnik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Format: 14,5 × 21 cm, 70 strani, enobarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

 

 

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 2, priročnik

Priročnik za učitelja k učbeniku Likovne igrarije za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik za učitelja vsebuje didaktična navodila za uporabo vsebin iz učbenika po posameznih likovnih področjih. Podaja razlage, ki osvetljujejo predvsem pomembnejše didaktične pristope ob snovanju učne priprave po likovnih načelih in usmerjajo učitelja k razmišljanju o likovnih pojmih, likovnih problemih, likovnih nalogah in nazornem vključevanju vsebin učbenika v vzgojno-izobraževalni proces likovne vzgoje.

Priročnik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Format: 14,5 × 21 cm, 48 strani, enobarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

 

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 1

PRIROČNIK ZA UČITELJE 1. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 1. razred osnovne šole in učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami ter temeljnimi izhodišči za poučevanje.

Priročniku je priložen DVD s slikovnim gradivom.

 

POSEBNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ZA OSNOVNE ŠOLE!

Pi nakupu 3 izvodov kateregakoli priročnika (LIKOVNO IZRAŽANJE 1, LIKOVNO IZRAŽANJE 2 ali LIKOVNO IZRAŽANJE 3) je 3. izvod brezplačen!

več o izdelku » 


CENA: 31,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 2

PRIROČNIK ZA UČITELJE 2. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 2. razred osnovne šole in učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami ter temeljnimi izhodišči za poučevanje.

Priročniku je priložen DVD s slikovnim gardivom.

 

POSEBNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ZA OSNOVNE ŠOLE!

Pi nakupu 3 izvodov kateregakoli priročnika (LIKOVNO IZRAŽANJE 1, LIKOVNO IZRAŽANJE 2 ali LIKOVNO IZRAŽANJE 3) je 3. izvod brezplačen!

več o izdelku » 


CENA: 33,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 3

PRIROČNIK ZA UČITELJE 3. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 3. razred osnovne šole in učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami ter temeljnimi izhodišči za poučevanje.Priročniku je priložen DVD s slikovnim gradivom.

Priročniku je priložen DVD s slikovnim gradivom.

 

POSEBNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ZA OSNOVNE ŠOLE!

Pi nakupu 3 izvodov kateregakoli priročnika (LIKOVNO IZRAŽANJE 1, LIKOVNO IZRAŽANJE 2 ali LIKOVNO IZRAŽANJE 3) je 3. izvod brezplačen!

več o izdelku » 


CENA: 35,89 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mirko Slosar: PESMI ZA NACKA, priročnik

Priročnik za učiteljico in učitelja

Avtor(ji): Mirko Slosar

Dodatno didaktično gradivo pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli

Zbirka 18 otroških pesmic z glasbeno spremljavo – na voljo so tudi na avdiokaseti – je še zlasti namenjena otrokom v 1. razredu devetletne osnovne šole. Pesmice jim pomagajo razvijati glasbene sposobnosti in spretnosti, trajno osvojiti glasbena znanja ter pridobiti glasbene izkušnje, ki gradijo glasbeni vrednostni sistem. Vsako pesmico spremljajo napotki za izvajanje.

Format: 29,5 × 21 cm, 80 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

 

več o izdelku » 


CENA: 19,99 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

št. zadetkov: 13STRAN: 1 | 2