Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 1 - delovni učbenik

Delovni učbenik za 1. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Mirko Slosar

Delovni učbenik "Glasbena mavrica 1" je slikanica, ki vodi učence 1. razreda devetletne osnovne šole h glasbenim doživetjem in izkušnjam v zvočnem sporazumevanju na področjih vokalnega in instrumentalnega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja.

Učence spodbuja, da z lastno dejavnostjo razvijajo glasbene sposobnosti (ritmični in melodični posluh ter posluh za večglasje), spretnosti (vokalno tehniko in tehniko igranja na otroška glasbila) in razumevanje glasbenega besednjaka. Omogoča jim spontano in zavestno ustvarjalnost na vseh področjih in povezovanje z učnimi vsebinami drugih predmetov.

Format: 21 × 25 cm, 84 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

 

CENA: 15,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ov1Glasbeni recenzentki: mag. Bogdana Borota, Maja Nosan
Likovna recenzentka: dr. Tonka Tacol
Ilustracije: Alenka Vuk

Teme v delovnem učbeniku razpoloženjsko podpirajo tudi vse ostale predmete: spoznavanje okolja (narava, dnevni in letni časi, prazniki), slovenski jezik (opismenjevanje, zavedanje in oponašanje glasov iz narave, govorno dihanje, oblikovanje glasov, ritmična izreka besedil, ubesedovanje, pravilno poudarjanje zlogov pri izgovorjavi besed), športno vzgojo (sproščanje telesa, sproščeni, ustvarjalni in koreografski gibi, enakomerno korakanje, tek) in likovno vzgojo (grafični glasbeni zapisi, simboli).

Delovni učbenik vsebuje tudi samolepilne sličice, s katerimi učenci sestavljajo grafične zapise. To so zgodbice, ob katerih si hkrati z spoznavanjem osnovnih glasbenih pojmov bogatijo tudi besedni zaklad in vadijo govorne spretnosti. Sličice so na zadnji strani strani premazane s suhim lepilom (kot poštne znamke), da jih učenci lahko poljubno premešajo, sestavijo zgodbice po lastni zamisli in jih prilepijo, ko so zadovoljni z njihovo razvrstitvijo.

V učbeniku so grafično zapisane tudi enoglasne pesmi, ki naj bi jih učenci peli. Pesmi so skupaj s spremljavo tudi na zgoščenki/avdiokaseti "Glasbena mavrica 1". Figure, s katerimi so grafično zapisane pesmi, bodo učence spomnile na vsebino pesmi in gibanje melodije.

Ob zgoščenki/avdiokaseti podpirajo učbenik še videokaseta, zvočni lutki in zveneči ploščici. Delovni učbenik je moč uporabljati le skupaj z didaktičnim priročnikom s plakati in presojnicami, ki je tako kot učbenik sestavni del didaktičnega kompleta "Glasbena mavrica 1".

POGLAVJA: Šola, Rojstni dan, Slavimo, Jutro, Pričakovanje, Večer, Uspavanka, Žabja šola, Kmetija, Dežuje, Vreme, Nevihta, Igra, Klavir, Roke, Noge, Ples, Klovni, Pust, Zvonček, Sreča, Pomlad, Travnik, Roka potuje, Slovesno, Pojemo, Igramo, Poslušamo, Ustvarjamo, Plešemo, Orkester in zbor, Vesele počitnice, Zvočna tombola.