Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja
št. zadetkov: 32 STRAN: 1 | 2 | 3 | 4

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 9

Učbenik za 9. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Učbenik zaokroža spoznavanje temeljnih zakonitosti likovnih pojmov in vpeljuje učence v vizualno dimenzijo življenja. Vsebine, ki so jih učenci že osvojili, so v tem učbeniku poglobljene.

Format: 21,5 × 28 cm, 108 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 1 - delovni učbenik

Delovni učbenik za 1. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Mirko Slosar

Delovni učbenik "Glasbena mavrica 1" je slikanica, ki vodi učence 1. razreda devetletne osnovne šole h glasbenim doživetjem in izkušnjam v zvočnem sporazumevanju na področjih vokalnega in instrumentalnega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja.

Učence spodbuja, da z lastno dejavnostjo razvijajo glasbene sposobnosti (ritmični in melodični posluh ter posluh za večglasje), spretnosti (vokalno tehniko in tehniko igranja na otroška glasbila) in razumevanje glasbenega besednjaka. Omogoča jim spontano in zavestno ustvarjalnost na vseh področjih in povezovanje z učnimi vsebinami drugih predmetov.

Format: 21 × 25 cm, 84 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 15,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 1 - komplet za učenca

Didaktični komplet za učenca

Avtor(ji): Mirko Slosar

Didaktični komplet za učenca sestavljajo: delovni učbenik, zgoščenka ali avdiokaseta, zvočna lutka Neža ali Nace.

 

več o izdelku » 


CENA: 20,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. kompletov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 2 - delovni učbenik

Delovni učbenik za 2. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Mirko Slosar

Delovni zvezek je glasbena slikanica in sestavni del didaktičnega kompleta Glasbena mavrica 2 za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole. V njem so na mavričnih barvnih pasovih grafično zapisane pesmi. Prvo lestvično stopnjo (DO) predstavlja modra barva, drugo (RE) zelena, tretjo (MI) rumena, četrto (FA) oranžna, peto (SO) rdeča in šesto (LA) vijolična barva.

Format: 21 × 25 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice


NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 15,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 2 - komplet za učenca

Didaktični komplet za učenca

Avtor(ji): Mirko Slosar

Didaktični komplet za učence sestavljajo:

Delovni zvezek
Format: 21 × 25 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Zvočna lutka Neža ali Nace

Zgoščenka/avdiokaseta

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 19,99 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. kompletov

Irena Čičmir Vestič, Alenka Kolman Kavčič: LE FRANÇAIS C'EST FACILE

Učenje francoskega jezika je lahko enostavno

Avtor(ji): Irena Čičmir Vestič, Alenka Kolman Kavčič

Učbenik francoščine za začetnike

Učbenik je prvenstveno namenjen učencem v drugem triletju osnovne šole (4.-6. razred), ki se fakultativno učijo francoščine. Zasnovan je tako, da upošteva naraščanje zahtevnosti tem. Prve francoske besede uvede primerjalno z besedami drugih jezikov, ki jih učenci že poznajo. Vsebino ustrezno dopolnjujejo in ponazarjajo ilustracije.

Format: 29,7 × 21 cm, 60 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

 

BREZPLAČNI UČBENIK (DARILO) ZA UČENCE SLOVENSKIH (TUDI ZAMEJSKIH) OSNOVNIH OZ. LJUDSKIH ŠOL!

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 15,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 1

Učbenik za likovno vzgojo za 1. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Učbenik za likovno vzgojo v prvem razredu devetletne osnovne šole predstavlja učencem knjigico zgodbic, ki jim zbujajo radovednost o likovnih pojmih in jih navdušujejo za likovno izražanje. V svet zgodbic popelje učence v šoli učitelj, lahko pa tudi starši doma.

Format: 21 × 28 cm, 64 strani, večbarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

več o izdelku » 


CENA: 7,56 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 2

Učbenik za likovno vzgojo za 2. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole smiselno nadgrajuje učbenik za prvi razred. S pomočjo kratkega besedila in bogatega slikovnega gradiva (in fotografij) ter dejavnosti in pojavov v naravi in okolju učencem nazorno predstavlja nekatere likovne pojme, jim omogoča globlje doživljanje in jih navdušuje za likovno izražanje.

Format: 21 × 28 cm, 76 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

več o izdelku » 


CENA: 12,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 3

Učbenik za likovno vzgojo za 3. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Učbenik omogoča učencem, da obnovijo vedenje o spoznanih likovnih pojmih, poleg tega pa spoznavajo tudi nove. Na slikovnem gradivu – fotografijah umetniških risb, slik in kipov ter odtisov in stavb – odkrivajo posebnosti likovnih izraznih sredstev: črt, pik, barv, odtisov, kiparskih in arhitekturnih volumnov.

Format: 21 × 28 cm, 72 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

več o izdelku » 


CENA: 13,60 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 4

Učbenik za likovno vzgojo za 4. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Avtorici: dr. Tonka Tacol, dr. Beatriz Tomšič Čerkez

Likovne vsebine so v učbeniku opisane na način, ki učence že usmerja v doslednejšo besedno interpretacijo likovnih pojmov. Obogatijo besedni jezik, razumevanje pa potrjujejo z likovnim izražanjem. Že sami naslovni jasno predstavljajo vsebino likovnih zakonitosti po likovnih področjih.

Format: 21,5 × 28 cm. 88 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan
št. zadetkov: 32STRAN: 1 | 2 | 3 | 4