Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 2 - delovni učbenik

Delovni učbenik za 2. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Mirko Slosar

Delovni zvezek je glasbena slikanica in sestavni del didaktičnega kompleta Glasbena mavrica 2 za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole. V njem so na mavričnih barvnih pasovih grafično zapisane pesmi. Prvo lestvično stopnjo (DO) predstavlja modra barva, drugo (RE) zelena, tretjo (MI) rumena, četrto (FA) oranžna, peto (SO) rdeča in šesto (LA) vijolična barva.

Format: 21 × 25 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice


NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

 

CENA: 15,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovGlasbeni recenzentki: mag. Bogdana Borota, Maja Nosan
Likovna recenzentka: dr. Tonka Tacol
Ilustracije: Alenka Vuk

Z mavričnimi barvami, ki predstavljajo prvih šest stopenj durove lestvice, avtor omogoča učencem, da si laže zvočno predstavljajo višine posameznih tonov in odnose med njimi, laže doživljajo lestvične stopnje in razumejo zvočni zapis ter prej usvojijo petje na solmizacijske zloge. V delovnem zvezku simbolizirajo trajanja tonov otroci (osminke), starši (četrtinke) in stari starši (polovinke). V pomoč so tudi ritmični zlogi: TI-KA (otroci), TA-TA (starši) in BAM (stari starši).

V delovnem zvezku zbrane pesmi nekateri učenci že poznajo. Zato jih bo učitelj laže pripravil do tega, da jih bodo doživeto zapeli z uporabo vseh sredstev interpretacije in vokalne tehnike in da bodo pri petju laže sledili grafičnemu zapisu. Pesmi so posnete tudi na zgoščenki oz. avdiokaseti. Zvočni posnetki so za zgled, kako zmorejo tudi "glasbeno nenadarjeni" učenci v drugem razredu melodično, ritmično in doživeto zapeti enoglasno pesem. Zvočni posnetki so namenjeni tudi poslušanju, nekateri med njimi pa podajajo zglede možnih spremljav pesmi.

Delovnemu zvezku so priložene nalepke, ki jih učenci lepijo na ustrezna mesta v vsebinskem delu delovnega zvezka, kar spodbuja njihovo ustvarjalnost. Da se laže znajdejo, so nad nalepkami dopisane številke strani, kamor spadajo.
Delovni zvezek poleg zgoščenke/avdiokasete dopolnjuje še mavrični trak, ki je simbolizirano notno črtovje. Sestavni del mavričnega traku so figurice, ki omogočajo pisanje ritma in melodije. Ob mavričnem traku so učitelju in učencem v pomoč še zveneči ploščici in zvočni lutki. Napotki za uporabo didaktičnega kompleta Glasbena mavrica 2 pa so zbrani v priročniku.

VSEBINA: Pozdrav, Veselo v šolo, Ure, Družina tika – ta – bammm, Družina, Krokodil Murimir, Sošolci, V parku, Roka potuje, Mavrica, Čuk se je oženil, Nadaljuj začeto melodijo!, Izmisli si melodijo s tonoma SO in DO!, Izvir, Rasla je jelka, Voščilo, Čarobna noč, Tinka Tonka pod goro, Ali prepoznaš pesem po ritmu?, Glasba pripoveduje, Moja glasbena pravljica, Vesela violina, Zeleni RE, Katarina Barbara, Ustvarjaj!, Napiši naslov skladbe!, Pomlad, V parku, Slovesno, Majhna sem bila, Lepo je pomlad´ na svet´, Kaj znam, Na počitnice.