Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 2

Priročnik za učiteljice in učitelje

Avtor(ji): Mirko Slosar

Priročnik za učiteljice in učitelje je ključni sestavni del didaktičnega kompleta Glasbena mavrica 2 za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole. V njem so navodila in smernice za uporabo didaktičnega kompleta, ki prispeva k celostnemu glasbenemu razvoju otrok.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je potrdil priročnik kot učno gradivo za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole.

Format: 21 × 25 cm, 88 strani, enobarvni tisk, vezano v spiralno mapo

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

 

CENA: 22,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovGlasbeni recenzentki: mag. Bogdana Borota, Maja Nosan
Likovna recenzentka: dr. Tonka Tacol
Ilustracije: Alenka Vuk

Priročnik se začne s splošnimi didaktičnimi napotki. Avtor daje navodila za petje pesmi, vzgojo melodičnega posluha in ozavedovanje melodije. Pri tem opozarja na didaktične prijeme, ki naj jih učitelj uvede, da bo lahko utemeljeval pouk na znanju, ki so ga učenci pridobili v prvem razredu. Sledijo napotki za vzgojo ritmičnega posluha in ozavedovanje ritma, kjer Slosar med drugim opozori na razmerja osminka-četrtinka-polovinka. Ta razmerja vpeljuje Glasbena mavrica 2 z družino TI-KA-TA-BAM. V nadaljevanju se avtor dotakne še razvijanja pozornega poslušanja in ustvarjalnosti.

V prikazu praktične uporabe sestavnih delov didaktičnega kompleta avtor na kratko spregovori o vsebini in vlogi delovnega zvezka in mavričnega traku ter podrobno predstavi program zgoščenke oz. avdiokasete. Nato predlaga teme in enote s cilji, ki sestavljajo okvirni celoletni program glasbene vzgoje v 2. razredu. Sledi obsežno sklepno poglavje, kjer Slosar natančno razdeluje omenjene teme in enote. Pri vsaki temi namreč navaja cilje, ki naj bi jih učenci z njo usvojili, ustrezne dejavnosti za dosego teh ciljev ter potrebna učna sredstva. Temam, ki vključujejo petje, je dodan tudi notni zapis.

POGLAVJA: Splošni didaktični napotki, Praktična uporaba didaktičnih gradiv, Predlagane teme in enote s cilji.