Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE I

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Vsebina v učbeniku za obvezni izbirni predmet izpopolnjuje vsebine obveznega učnega predmeta likovna vzgoja za to starostno stopnjo učencev. Zaradi usklajenosti s to stopnjo so izboljšane le vsebine s področij risanja, slikanja, kiparstva in prostorskega oblikovanja.

Format: 21,5 × 28 cm, 40 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

 

CENA: 8,80 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzenta: prof. Herman Gvardjančič, Robert Klančnik

Izhodišča za izpopolnjevanje vsebin so nedvomno kompozicija risbe, slike, kipa in površine kot temelja za nastajanje in izoblikovanje likovnih del ter komponiranje besedila in likovnih podob. Poglobljeno poznavanje likovnih zakonitosti omogoča učencem samostojno raziskovanje z likovnim izražanjem in lažje prepoznavanje likovnih zakonitosti na umetniških stvaritvah in tudi na primerih v okolju in naravi.

VSEBINA:

Linearni elementi in površine
Risba in kompozicija
Pisava
Pisava in risba
Komponiranje barvnih ploskev
Moda
Kompozicija in kip