Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE II

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 8. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Učbenik predstavlja učencem še neznane vsebine in opisuje temeljne likovne zakonitosti za upodabljanje prostora na ploskvi, za smiselno povezavo upodobljenih podob in besedila pri vidnem (vizualnem) sporočanju ter v povezavi z uporabnostjo, konstrukcijsko stabilnostjo in različnimi gradbenimi materiali pri oblikovanju prostorov.

Format: 21,5 × 28 cm, 40 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

 

CENA: 8,80 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzenta: prof. Herman Gvardjančič, Robert Klančnik

Obogatena spoznanja likovnih problemov omogočajo svobodnejšo in zavestnejšo besedno interpretacijo, pa tudi interpretacijo učenčevih misli z likovnim izražanjem, ob tem pa tudi spoznavanje najrazličnejših likovnih materialov in pripomočkov.

Učbenik za likovno snovanje v 8. razredu devetletne osnovne šole uvaja učence te starostne stopnje v zavestnejše prevajanje njihovih lastnih zamisli in besednih pojmov v nazorne likovne pojme – likovne znake nepredmetnih oblik.

VSEBINA:

Likovni prostor
Vidno (vizualno) ravnotežje
Gibanje točke in črta
Glasba kot likovni motiv
Umetniška grafika
Uporabna (industrijska) grafika
Umetnost oblikovanja prostora
Scenski prostor