Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE III

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 9. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Vsebine v učbeniku so postopna obogatitev vsebin iz učbenika za obvezni predmet likovno izražanje. Obširnejše obrazložitve likovnih pojmov zaokrožajo poznavanje celovitejše likovne problematike.

Format: 21,5 × 28 cm, 62 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

 

CENA: 9,90 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzenta: prof. Ivan Alojz Mršnik, Robert Klančnik

Obširnejše obrazložitve likovnih pojmov dajejo učencem več možnosti in različnosti v likovni interpretaciji. Slikovno gradivo je izbrano iz starejših in novejših likovnih obdobij ter tako ponuja možnost likovnih spoznanj različnih načinov likovnega izražanja in njegovega povezovanja s problemi sodobne družbe. Učbenik vpeljuje učence v sodobna likovna dogajanja, v spoznavanje sodobnih načinov in pristopov k likovnemu izražanju. Posebno je poudarjena vsebina o vidnih (vizualnih) sporočilih, ki se osredotoča na izrazito povezanost pisnega sporočila z likovnimi znaki in obratno, hkrati pa poudarja upoštevanje katerekoli že osvojene likovne zakonitosti.

VSEBINA:

Zlati rez
Obrnjena perspektiva- aspektiva, anamorfoza
Prostorsko oblikovanje
Vidna (vizualna) sporočila in likovna vsebina
Psihologija barve
Vidni (vizualni) mediji