Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 8

Učbenik za 8. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

S pomočjo učbenika si učenci v 8. razredu devetletne osnovne šole še bolj izostrujejo občutljivost za likovna izrazna sredstva in odnose med njimi. Na pregleden in razumljiv način jim s poglobljenimi razlagami in slikovnim gradivom predstavi še neznane risarske, slikarske, grafične, kiparske in arhitekturne probleme in z njimi povezane likovne pojme. Učbenik vpelje učence v prikazovanje trodimenzionalnih predmetov na dvodimenzionalni ploskvi (na risbi in sliki) in v oblikovanje telesnih (plastičnih) oblik. Seznani jih tudi z značilnostmi industrijskega oblikovanja in s posebnostmi estetske vrednosti uporabnih predmetov. Tudi v tem učbeniku miselni vzorci povzemajo bistvene značilnosti posameznih vsebin in omogočajo učencem pregled pomembnejših likovnih pojmov, enostavnejši način ponavaljanja in lažjega ter trajnejšega pomnenja.

Format: 21,5 × 28 cm, 72 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ov