Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Mirko Slosar: PESMI ZA NACKA, priročnik

Priročnik za učiteljico in učitelja

Avtor(ji): Mirko Slosar

Dodatno didaktično gradivo pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli

Zbirka 18 otroških pesmic z glasbeno spremljavo – na voljo so tudi na avdiokaseti – je še zlasti namenjena otrokom v 1. razredu devetletne osnovne šole. Pesmice jim pomagajo razvijati glasbene sposobnosti in spretnosti, trajno osvojiti glasbena znanja ter pridobiti glasbene izkušnje, ki gradijo glasbeni vrednostni sistem. Vsako pesmico spremljajo napotki za izvajanje.

Format: 29,5 × 21 cm, 80 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

 

 

CENA: 19,99 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzentke: dr. Breda Oblak, Marijan Gabrijelčič, Alenka Čertanec
Ilustracije: Alenka Vuk

"Pesmi za Nacka" uvajajo otroke v svet glasbe in prispevajo k razmahu otroške ustvarjalne domišljije. Knjiga vsebuje 18 uglasbenih pesmic, ki so vsebinsko razvrščene po letnih časih. Besedila raznih avtorjev je uglasbil dr. Mirko Slosar, ki je tudi sam napisal nekaj besedil.

V knjigi zbrane pesmi so posebej napisane za otroke, ki bodo prestopili šolski prag s šestimi leti. Primerne so tudi za predšolske otroke in starejše učence na razredni stopnji osnovne šole, ker izvedbo lahko prilagodimo starostni stopnji otrok. Pesmi olajšajo njihov prvi stik z glasbenimi prvinami, od katerega je odvisen njihov nadaljnji glasbeni razvoj.

Knjiga je didaktično gradivo, ki ga lahko uporabljajo tudi starši. Bogato je ilustrirana s privlačnimi ilustracijami, ki s svojo barvitostjo in nazornostjo pomagajo vzgojiteljem, učiteljem in staršem motivirati otroke za petje.

Pesmice lajšajo vzgojiteljem in učiteljem izbiro glasbenih vsebin ter pomagajo pri uvajanju ustvarjalnih metod in oblik dela pri glasbeni vzgoji. Učenci namreč na tej razvojni stopnji najlažje odkrivajo glasbeno-izrazne in oblikovne zakonitosti z lastno glasbeno ustvarjalnostjo, ki poteka v obliki izvajanja. S poustvarjalnostjo si razvijajo glasbene sposobnosti in spretnosti, trajno osvojijo glasbena znanja ter pridobijo glasbene izkušnje, ki so osnova za oblikovanje glasbenega vrednostnega sistema.

Pesmi lahko izvajamo samo vokalno ali ob instrumentalni spremljavi. Zapisane spremljave lahko poenostavimo ali obogatimo, ker dopuščajo improvizacijsko svobodo. Pesmi vabijo otroke k ustvarjalnosti in gibanju ter spodbujajo njihovo ustvarjalno domišljijo. Vedno jim lahko kaj dodamo, zato se jih otroci ne bodo naveličali, tudi če se bodo s posameznimi pesmimi ukvarjali dalj časa.

Doživeto in estetsko izvajanje pesmi zahteva čustveni in razumski pristop ter izvajalske spretnosti, zato daje avtor v uvodu h knjigi splošna navodila za oblikovanje interpretacije in razvijanje otroškega pevskega glasu ter razlaga uporabljene oznake. Vsako pesem spremljajo kratki napotki za izvedbo. Vse pesmice so dostopne tudi na avdiokaseti.

Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje je priporočil zbirko kot dodatno didaktično gradivo pri glasbeni vzgoji v osnovni šoli.

NASLOVI PESMI: Mali modrijan, Šola, Mačka, Dimnikar, Šaljivka, Mavrica, Semafor, Dežuje, Modri Nacek, Jesenska, Tržaška burja, Zimska uganka, Klovni, Pustna koračnica, Pomladna, V parku, Ples, Poletna.