Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 1

Učbenik za likovno vzgojo za 1. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Učbenik za likovno vzgojo v prvem razredu devetletne osnovne šole predstavlja učencem knjigico zgodbic, ki jim zbujajo radovednost o likovnih pojmih in jih navdušujejo za likovno izražanje. V svet zgodbic popelje učence v šoli učitelj, lahko pa tudi starši doma.

Format: 21 × 28 cm, 64 strani, večbarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

 

CENA: 7,56 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Recenzenti: prof. dr. Jožef Muhovič, prof. mag. Črtomir Frelih, Katarina Hvalica, doc. dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Irena Šimenc Mihalič
Ilustracije: Alenka Vuk

Vsebina v učbeniku je razdeljena na ilustrativni in besedilni del. Ilustrativni del sestavljajo slike, ki učencem v logičnem zaporedju nazorno in razumljivo razkrivajo vsebino besedilnega dela. Ilustracije spodbujajo učence k razmišljanju o elementarnih likovnih pojmih, ne da bi brali besedilo. Besedilni del predstavljajo z velikimi tiskanimi črkami zapisane zgodbice, ki skozi vsebino pripovedujejo učencem o likovnih pojmih. Učenci lahko poslušajo o privlačno opisanih likovnih pojmih ob učiteljevem branju zgodbic v šoli ali pa doma ob samostojnem branju oziroma s pomočjo staršev. Ob opazovanju ilustracij se o likovnih pojmih tudi vizualno prepričajo, jih doživljajo in usvajajo.

Vsebina zgodbic in ilustracij v učbeniku je zasnovana na vsebini likovnih problemov, ki jih zajema okvirni učni načrt za prvi razred devetletne osnovne šole. Vrstni red zgodbic je urejen tako, da učenci po načelu postopnosti in kontinuiranosti spoznavajo likovne pojme, jih razčlenjujejo, povezujejo in usvajajo.

Zgodbice so razdeljene po likovnih področjih in učitelj jih pri vključevanju v učni proces likovne vzgoje svobodno razporeja. Postopno razkrivanje likovnih pojmov v posamezni ilustrirani zgodbici učitelja usmerja v izpostavitev likovnega problema in v okviru tega v oblikovanje celotne likovne naloge, ki jo učenci izvedejo z likovnim izražanjem. Učitelj smiselno izpostavi likovni problem, pri čemer se ozira na okvirni učni načrt (sicer pa je v skladu z njim zasnovana že sama zgodbica). V eni zgodbici lahko izpostavi več likovnih problemov in za posamični likovni problem v zgodbici lahko načrtuje več likovnih nalog z likovnim izražanjem. V okviru izbranega likovnega problema izbere tudi ustrezno likovno tehniko, tako da učenci lahko spoznavajo različne likovne materiale in podlage ter njihov način uporabe. Spoznavanje nekaterih zahtevnejših materialov in ustvarjanje z njimi pa predstavlja že kar vsebine nekaterih zgodbic.

Vsebine zgodbic in ilustracij niso osnova za izbiro likovnega motiva, ampak so le sredstvo za lažje spoznavanje likovnih pojmov.

NASLOVI ZGODBIC:

Skrivalnice, Veliko pričakovanje, Čudne sanje, Svet črt, Novo odkritje, S prijatelji, Presenečenje, Razstava, Svet barv, Začudenje, Barvne čarovnije, Nova obleka, Svetlo – temno, Obisk, Velika želja, Nekaj posebnega, Malo drugače, Računalnik, Kepa na kepo, Mehko in trdo, Stiskanje in gnetenje, Gladko in težko, Tako je prav, Povabilo, Na ploščadi, Odtisi, Graditelja, Nova soba, Vse je tako lepo, Umetnine.