Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 2

Učbenik za likovno vzgojo za 2. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole smiselno nadgrajuje učbenik za prvi razred. S pomočjo kratkega besedila in bogatega slikovnega gradiva (in fotografij) ter dejavnosti in pojavov v naravi in okolju učencem nazorno predstavlja nekatere likovne pojme, jim omogoča globlje doživljanje in jih navdušuje za likovno izražanje.

Format: 21 × 28 cm, 76 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

 

CENA: 12,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzenta: prof. mag. Črtomir Frelih, Irena Šimenc Mihalič
Ilustracije: Alenka Vuk

Likovni pojmi v učbeniku so učencem predstavljeni v posamezni vsebini v okviru likovnega področja. Likovna področja so ločena z naslovi izraznih sredstev, s posamezno likovno dejavnostjo ali z rezultatom te dejavnosti. Učencem se tako posredovane vsebine likovnih pojmov v okviru enega likovnega področja nudijo kot celota, saj niso ločene z naslovi.

Posamezna vsebina likovnega področja je predstavljena na posamezni poli (tj. hkrati odprtih dveh straneh v učbeniku). V okviru ene vsebine likovnih pojmov (na dveh ali štirih straneh) lahko učitelj izpostavi po več likovnih problemov oz. več likovnih nalog, ki učencem omogočajo likovno izražanje, in s tem organizira problemski pouk.

Pri predstavljanju likovnih pojmov in likovnih problemov ter ustreznih likovnih motivov in tehnik je učitelju v pomoč slikovno gradivo v učbeniku, ki pa naj ne bi bilo osnova za zamisel likovnega motiva. Ta je prepuščen učiteljevi ustvarjalni izbiri, seveda v povezavi z likovnim problemom in izbrano likovno tehniko.

Ob obravnavnih novih likovnih pojmih se pojavljajo v zapisih tudi pojmi, ki so jih učenci spoznali že prej. Tako jih učenci ponavljajo in si jih bolj vtisnejo v spomin.

VSEBINA:

Črte, pike in risba
Barve, barvne ploskve in slika
Kipi in oblikovanje kipov
Tiskanje in odtisi
Prostor in oblikovanje prostorov