Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 4

Učbenik za likovno vzgojo za 4. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Avtorici: dr. Tonka Tacol, dr. Beatriz Tomšič Čerkez

Likovne vsebine so v učbeniku opisane na način, ki učence že usmerja v doslednejšo besedno interpretacijo likovnih pojmov. Obogatijo besedni jezik, razumevanje pa potrjujejo z likovnim izražanjem. Že sami naslovni jasno predstavljajo vsebino likovnih zakonitosti po likovnih področjih.

Format: 21,5 × 28 cm. 88 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)

 

CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Recenzenta: prof. mag. Črtomir Frelih, Klaudija Kokalj

Vsebine posameznih likovnih področij predstavljajo ta področja že nekoliko širše, tako so npr. na področju risarskega oblikovanja usmerjene v podajanje posebnosti ritmičnega razporejanja črtno izpolnjenih ploskev, v uporabo risbe in pisave v dekorativne namene ter v ravnovesje na risbi. Na področju slikanja je v učbeniku ob že znanih likovnih pojmih poudarjeno spoznavanje sorodnih (podobnih) barvnih tonov. Pri kiparskem oblikovanju sta ob že znanih kiparskih pojmih opisana še pojma relief in površina kipa, pri prostorskem oblikovanju je predstavljen scenski prostor, pri grafičnem oblikovanju pa barvni tisk. Izpopolnjene so tudi razlage zahtevnejših likovnih tehnik oziroma postopki za njihovo izvedbo.

VSEBINA:

Kaj upodabljamo?
Kako nastane risba?
Kaj uporabljamo za risanje črt in pik?
Kako povezujemo pisavo in risbo?
Kako nastane slika?
Na kaj slikamo?
Kaj uporabljamo za slikanje?
Kako mešamo barve?
Kdaj so barve sorodne?
Katere barve si svetle, katere temne?
Kako barve svetlimo in kako temnimo?
Kako urejamo oblike na risbi in sliki?
Kaj je ritem na risbi in sliki?
Kaj je kip? Iz česa in kako ga oblikujemo?
Kaj kipi predstavljajo?
Kako napravimo kip iz različnih materialov?
Kako napravimo odtis?
Kje bivamo?
Kako uredimo prostor na odru?