Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 5

Učbenik za likovno vzgojo za 5. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Učbenik uvaja učence v nova spoznanja o likovnih problemih. Poglobljena znanja o likovnih pojmih omogočajo učencem, da se lažje besedno in likovno izrazijo. S pomočjo podrobnejšega besedila in slikovnega gradiva lahko odkrivajo posebnosti likovnih zakonitosti neposredno na zgledih v okolju in naravi ter na umetniških delih, ki jih srečajo v galerijah, pa tudi na reprodukcijah na plakatih, v knjigah, revijah ...

Format: 21,5 × 28 cm, 110 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)

 

CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Recenzenti: mag. Tomaž Gorjup, mag. Roman Makše, Klaudija Kokalj

Učbenik pojasnjuje posebnosti likovnih materialov, spodbuja učence k njihovi samostojni uporabi, ob tem pa jim odkriva tudi posamezne lastnosti likovnih izraznih sredstev.

Vsebina likovnih problemov je v učbeniku podana tako, da učenci postopoma izpopolnjujejo spoznavanje likovnih pojmov po posameznih likovnih področjih. Tako pojasnjeni likovni pojmi omogočajo učencem, da jih neomejeno povezujejo (tudi s pojmi drugih predmetnih področij).

VSEBINA:

Likovne stvaritve in njihova sporočila
Črte, pike in izpolnjevanje ploskev
Črte in pike, risarski materiali, pripomočki in podlage
Barve in barvne ploskve
Barvne ploskve, slikarski materiali, pripomočki in podlage
Čiste in mešane barve
Prostornina (volumen) in otipljive kiparske oblike
Kiparske oblike, materiali in pripomočki
Prostornina (volumen) in oblikovanje arhitekturnega prostora
Tiskanje, grafični listi, materiali in pripomočki
Ravnovesje in likovne stvaritve
Ritem - zaporedje oblik