Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 6

Učbenik za likovno vzgojo za 6. r. devetletne in 5. r. osemletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Vsebine v učbeniku predstavljajo učencem posebnosti izraznih sredstev, oblikovalnih načel pa tudi likovnih materialov in pripomočkov. Učbenik je učencem pripomoček pri raziskovanju likovnih problemov v naravi in okolju ter na likovnih staritvah umetnikov. Učenci spoznajo posebnosti likovnih tehnik z različnih likovnih področij in to jim pomaga, da si laže pridobivajo tako imenovani ''občutek za likovne materiale'', pri likovnem izražanju v tako predstavljenih likovnih tehnikah tem pa si razvijajo tudi ročne spretnosti. Likovnoteoretični pojmi, ki jih učenci spoznajo s pomočjo učbenika, pa jim omogočajo povezovanje z lastnimi idejami in vpletanje v likovno izražanje, v katerem odslikavajo svoje zmožnosti predstavljanja, opazovanja, likovnega spomina in domišljije.

Format: 21,5 × 28 cm, 104 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)

 

CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Recenzenta: red. prof. Ivan Alojz Mršnik, Marija Cenc

VSEBINA:

Področja in motivi likovnega izražanja
Pika (točka) in črta (linija)
Risarski materiali, orodja, podlage in tehnike
Površine
Likovna kompozicija (sestava likovnega dela)
Ritem
Barva
Barvni krog
Pestre, manj pestre in nepestre barve
Svetlostni in barvni odtenki
Slika, slikarski materiali, orodja, podlage in tehnike
Kip (plastika), kipar, kiparsko (plastično) oblikovanje
Kiparski materiali in njihova obdelava - kiparske tehnike
Tiskanje (grafika)
Prostor