Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Gabrijela Škraba, Fani Rovšek Kosmač: ZGODOVINA 9

Vaje in naloge za 9. razred devetletne in 8. razredu osemletne osnovne šole

Avtor(ji): Gabrijela Škraba, Fani Rovšek Kosmač

Delovni zvezek - vaje in naloge avtoric Gabrijele Škraba in Fani Rovšek Kosmač pomaga učencem 9. razreda devetletne in 8. razredu osemletne osnovne šole utrjevati in poglabljati osnovno znanje o zgodovini 20. stoletja. Vaje in naloge v delovnem zvezku niso neposredno vezane na učno snov v obstoječih učbenikih, a jo kljub temu učinkovito nadgrajujejo.

Format: 21 × 29,8 cm, 56 strani, večbarvni tisk, vezano z žico

Delovni zvezek je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)

 

CENA: 7,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzenti: prof. dr. Štefan Trojar, Jožica Sovič

Z delovnim zvezkom "ZGODOVINA 9, VAJE IN NALOGE" učenci devetih razredov devetletne osnovne šole utrjujejo in poglabljajo učno snov pri zgodovini.

Vaje in naloge v delovnem zvezku sicer niso neposredno vezane na učno snov v učbenikih, ki se uporabljajo pri pouku zgodovine v devetem razredu, a kljub temu pomagajo, da si učenci zapomnijo pomembna zgodovinska dejstva. Vsebina celotnega delovnega zvezka je namreč prilagojena in usklajena tako, da učenci utrdijo osnovno znanje zgodovine 20. stoletja, ko učitelj(ica) v skladu z učnim načrtom predeluje učno snov.

K zanimivosti vaj in nalog prispevajo pestro slikovno gradivo in odlomki iz zgodovinskih virov. Seznam virov je poleg seznama slikovnega gradiva naveden na koncu delovnega zvezka. Delovni zvezek vsebuje tudi vprašanja za bolj zvedave učenke in učence, ki so obarvana svetlo modro.

Začetno poglavje delovnega zvezka obravnava prelom stoletja in je v znamenju prve svetovne vojne (povod za vojno, bojišča v vojni, oktobrska revolucija, vstop ZDA v vojno, zlom centralnih sil, življenje vojakov in civilnega prebivalstva med prvo svetovno vojno). Z njim je povezano drugo poglavje, ki je namenjeno Slovencem med prvo svetovno vojno (vstop Italije v vojno in posledice tega za Slovenijo, odločitev Slovencev za Jugoslavijo). Sledi poglavje o svetu med svetovnima vojnama (versajska mirovna konferenca, življenje med vojnama, razvoj znanosti in tehnike, gospodarska kriza v ZDA), nato pa pride na vrsto poglavje o vzponu fašizma in nacizma ter Slovencih med obema vojnama (nastanek Kraljevine SHS, mejna vprašanja, gospodarski, socialni, kulturni, znanstveni razvoj Slovencev med obema vojnama, vidovdanska ustava in kraljeva diktatura).

Naslednje je obsežno poglavje o drugi svetovni vojni (začetki fašistične in drugih agresij v Evropi in Afriki, pakt med Hitlerjem in Stalinom, začetek druge svetovne vojne, veliki nemški uspehi med letoma 1939 in 1940 ter prvi neuspeh v vojni z Anglijo, nemški napad na Sovjetsko zvezo, Atlantska izjava, vstop ZDA v svetovno vojno, preobrat v drugi svetovni vojni, zlom sil osi, druga fronta, zavezniške konference, kapitulacija Nemčije in Japonske, oblike terorja in trpljenje civilnega prebivalstva med vojno). Posebno poglavje je namenjeno tudi Slovencem v tem času (okupacija in razkosanje Slovenije, Osvobodilna fronta, odpor proti okupatorju, razcepljenost Slovencev, okupacijska režima in življenje civilnega prebivalstva, osvoboditev, življenje Slovencev med NOB).

Sledita poglavji o posledicah druge svetovne vojne (mirovna konferenca in OZN, razmere v Evropi) in hladni vojni (krizna žarišča po drugi svetovni vojni, obnova v Jugoslaviji in Sloveniji, urejanje mejnih vprašanj, Jugoslavija med Vzhodom in Zahodom) ter poglavje o ravnotežju med blokoma (oboroževalna tekma, dekolonizacija in neuvrščenost, zlom realnega socializma, znanstveno-tehnična revolucija in raziskovanje vesolja, položaj Slovenije v Jugoslaviji).

Delovni zvezek končuje poglavje o iskanju sožitja (popuščanje napetosti med blokoma, energijska kriza ? problem zadolževanja, bogati in revni, zlom federalne oblasti v Jugoslaviji, osamosvojitev Slovenije).