Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 1, priročnik

Priročnik za učitelja k učbeniku Likovne igrarije za likovno vzgojo v 1. razredu devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik za učitelja vsebuje temeljna didaktična navodila za izvedbo likovnih nalog in uporabo vsebin iz učbenika po posameznih likovnih področjih.

Avtorica zagovarja pristop, naj učitelj vsebine zgodbic in ilustracij ne uporablja kot podlage za izbiro likovnega motiva (ali celo ilustriranje zgodbe). Našteta izhodišča za spoznavanje likovnih pojmov so le nekatere od številnih možnosti.

Priročnik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Format: 14,5 × 21 cm, 70 strani, enobarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

 

 

 

CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzenti: dr. Jožef Muhovič, mag. Črtomir Frelih, dr. Beatriz Tomšič Čerkez, Katja Hvalica, Irena Šimenc Mihalič

Učitelj naj ustvarjalno vključuje vsebine zgodbic in ilustracij v različne učne korake; prelevi naj se v lik igralca in tako učence motivira za doživljanje in razumevanje likovnih pojmov. Priročnik spodbuja učitelja tudi k izvirnemu reševanju likovne naloge z likovnim izražanjem in k vključevanju učencev, da povedo svoje izkušnje in misli. Posamezna zgodbica je torej zgolj sredstvo za bolj sproščeno, nevsiljeno spoznavanje novih likovnih pojmov.

Če želi učitelj zgodbice in ilustracije, ki so sestavni del učbenika za likovno vzgojo v 1. razredu devetletne osnovne šole, ustvarjalno vnašati v učni proces, mora dobro poznati posebnosti likovnih elementov in oblikovalnih načel, cilje okvirnega učnega načrta ter didaktične pristope za načrtovanje in izvajanje likovnih nalog.

Priročnik vsebuje besedila posameznih zgodbic iz učbenika in didaktična navodila za vsako od njih. Didaktična navodila pomagajo učitelju z nasveti pri organiziranju pogovora in likovne dejavnosti v razredu.

Kratke razlage v tem priročniku usmerjajo učitelja k razmišljanju o likovnih problemih, njihovem reševanju in pomembnejših didaktičnih pristopih ob snovanju učne priprave. Prinašajo dobrodošla didaktična navodila, ki spodbujajo k izvedbi takšnega učnega procesa, ki bo učencem ponudil zadovoljstvo in uspešne likovnoizrazne dosežke.

Vsebina: Temeljna didaktična pojasnila za izvedbo likovnih nalog Didaktična navodila za izvedbo likovnih nalog.