Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 2, priročnik

Priročnik za učitelja k učbeniku Likovne igrarije za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik za učitelja vsebuje didaktična navodila za uporabo vsebin iz učbenika po posameznih likovnih področjih. Podaja razlage, ki osvetljujejo predvsem pomembnejše didaktične pristope ob snovanju učne priprave po likovnih načelih in usmerjajo učitelja k razmišljanju o likovnih pojmih, likovnih problemih, likovnih nalogah in nazornem vključevanju vsebin učbenika v vzgojno-izobraževalni proces likovne vzgoje.

Priročnik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Format: 14,5 × 21 cm, 48 strani, enobarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

 

 

CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovRecenzirala: prof. mag. Črtomir Frelih, Irena Šimenc Mihalič

Sodobno zasnovana likovna načela usmerjajo učitelja, da pouk likovne vzgoje že v najzgodnejšem obdobju šolanja organizira tako, da vsem učencem omogoča postopno dojemanje, razumevanje in doživljanje ter uporabo likovnih znakov. Učitelj mora učence »celostno likovno razvijati« in spodbujati njihov napredek na likovnem področju. Pri tem ima pomembno vlogo tudi učbenik, učiteljev pomočnik, ki z bogatim in nazornim slikovnim gradivom podpira učiteljevo razlago osnovnih likovnih pojmov. Zapisane razlage likovnih pojmov in slikovno gradivo iz učbenika naj učitelj čimbolj ustvarjalno vnaša v različna izvajanja likovnih nalog in različne učne korake.

Ustvarjalno in didaktično pravilno vključevanje učbenika v učni proces likovne vzgoje terja od učitelja poznavanje specifičnosti in ciljev vzgojno-izobraževalnega procesa likovne vzgoje ter poznavanje predstavljenih likovnih pojmov, pa tudi didaktičnih pristopov za načrtovanje in izvajanje likovnih nalog. Predvsem za poznavanje zadnjih bo priročnik k učbeniku dobrodošla pomoč.

Vsebina: Temeljna didaktična pojasnila za izvedbo likovnih nalog, Didaktična navodila za izvedbo likovnih nalog.