Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 2

PRIROČNIK ZA UČITELJE 2. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 2. razred osnovne šole in učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami ter temeljnimi izhodišči za poučevanje.

Priročniku je priložen DVD s slikovnim gardivom.

 

POSEBNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ZA OSNOVNE ŠOLE!

Pi nakupu 3 izvodov kateregakoli priročnika (LIKOVNO IZRAŽANJE 1, LIKOVNO IZRAŽANJE 2 ali LIKOVNO IZRAŽANJE 3) je 3. izvod brezplačen!

 

CENA: 33,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvod ovPriročnik učitelju pojasnjuje, kako lahko, glede na starostno stopnjo, učence usmerja k zaznavanju in razumevanju elementarnih posebnosti likovnih izraznih sredstev – točke, linije, barve, oblike, ploskve, prostora … – in oblikovalnih načel. Svetuje tudi, kako naj se z njimi izražajo s pomočjo likovnih materialov in pripomočkov, kako lahko raziskujejo že usvojene likovne pojme, jih povezujejo s stvaritvami v ožjem in širšem okolju ter z zgledi v naravi, jih odkrivajo na stvaritvah domačih in tujih likovnih ustvarjalcev (bodisi na izvirnikih, razstavljenih v galerijah in drugje, ali pa na reprodukcijah). Podaja torej nekaj smernic, kot pojasnilo k likovnim vsebinam za mlajše učence. To specifično poučevanje temelji na razvoju elementarnih zmožnosti izražanja z likovnimi simboli in z besedami. Vse te vsebine bo ustvarjalen učitelj nadgrajeval.     

Namen vsebine, podane v priročniku, je tudi, da bi učitelja odvrnila od misli na to, ali celo od prepričanja, da je učenčeva izvedba likovne naloge samo upodobitev likovnega motiva z izbranimi likovnimi materiali ob sprejemanju informacij o njihovi uporabi oziroma ravnanju z njimi.