Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja
št. zadetkov: 19 STRAN: 1 | 2

Tonka Tacol, Jožef Muhovič, Črtomir Frelih: LIKOVNO IZRAŽANJE 7

Učbenik za likovno vzgojo za 7. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Jožef Muhovič, Črtomir Frelih

Učbenik po likovnih področjih risanje, slikanje, kiparsko in arhitekturno oblikovanje poglablja znanja o črtah, barvah, kiparskih in arhitekturnih volumnih. Učenci lahko v njem odkrivajo nove načine in posebnosti likovnega izražanja. Učbenik nazorno podaja posebnosti posameznih likovnih problemov tako s pomočjo besedila kot s slikovnim gradivom, sestavljenim iz primerno velikih in preglednih reprodukcij umetniških del in posnetkov zgledov iz vsakdanjega življenja in narave. Predstavljene so tudi posebnosti novih likovnih materialov in delovnih postopkov učencem še neznanih likovnih tehnik. Miselni vzorci, ki sledijo vsakemu na novo obravnavanemu likovnemu problemu, so v učbeniku z namenom, da učenci laže povezujejo in obnavljajo že usvojeno in na novo pridobljeno znanje o likovnih pojmih.

Format: 21,5 × 28 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 7

Učbenik za 7. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Učbenik po likovnih področjih risanje, slikanje, kiparsko in arhitekturno oblikovanje poglablja znanja o črtah, barvah, kiparskih in arhitekturnih volumnih. Učenci lahko v njem odkrivajo nove načine in posebnosti likovnega izražanja. Učbenik nazorno podaja posebnosti posameznih likovnih problemov tako s pomočjo besedila kot s slikovnim gradivom, sestavljenim iz primerno velikih in preglednih reprodukcij umetniških del in posnetkov zgledov iz vsakdanjega življenja in narave. Predstavljene so tudi posebnosti novih likovnih materialov in delovnih postopkov učencem še neznanih likovnih tehnik. Miselni vzorci, ki sledijo vsakemu na novo obravnavanemu likovnemu problemu, so v učbeniku z namenom, da učenci laže povezujejo in obnavljajo že usvojeno in na novo pridobljeno znanje o likovnih pojmih.

Format: 21,5 × 28 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike slovenije za splošno izobraževanje.


več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO IZRAŽANJE 7 in LIKOVNO SNOVANJE I

Učbenik za likovno vzgojo in likovno snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

LIKOVNO IZRAŽANJE 7

Učbenik po likovnih področjih risanje, slikanje, kiparsko in arhitekturno oblikovanje poglablja znanja o črtah, barvah, kiparskih in arhitekturnih volumnih. Učenci lahko v njem odkrivajo nove načine in posebnosti likovnega izražanja. Učbenik nazorno podaja posebnosti posameznih likovnih problemov tako s pomočjo besedila kot s slikovnim gradivom, sestavljenim iz primerno velikih in preglednih reprodukcij umetniških del in posnetkov zgledov iz vsakdanjega življenja in narave. Predstavljene so tudi posebnosti novih likovnih materialov in delovnih postopkov učencem še neznanih likovnih tehnik. Miselni vzorci, ki sledijo vsakemu na novo obravnavanemu likovnemu problemu, so v učbeniku z namenom, da učenci laže povezujejo in obnavljajo že usvojeno in na novo pridobljeno znanje o likovnih pojmih.

LIKOVNO SNOVANJE I

Vsebina v učbeniku za obvezni izbirni predmet izpopolnjuje vsebine obveznega učnega predmeta likovna vzgoja za to starostno stopnjo učencev. Zaradi usklajenosti s to stopnjo so izboljšane le vsebine s področij risanja, slikanja, kiparstva in prostorskega oblikovanja.

Format: 21,5 × 28 cm, 136 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov.

več o izdelku » 


CENA: 20,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Jožef Muhovič, Črtomir Frelih: LIKOVNO IZRAŽANJE 8

Učbenik za likovno vzgojo za 8. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Jožef Muhovič, Črtomir Frelih

S pomočjo učbenika si učenci v 8. razredu devetletne osnovne šole še bolj izostrujejo občutljivost za likovna izrazna sredstva in odnose med njimi. Na pregleden in razumljiv način jim s poglobljenimi razlagami in slikovnim gradivom predstavi še neznane risarske, slikarske, grafične, kiparske in arhitekturne probleme in z njimi povezane likovne pojme. Učbenik vpelje učence v prikazovanje trodimenzionalnih predmetov na dvodimenzionalni ploskvi (na risbi in sliki) in v oblikovanje telesnih (plastičnih) oblik. Seznani jih tudi z značilnostmi industrijskega oblikovanja in s posebnostmi estetske vrednosti uporabnih predmetov. Tudi v tem učbeniku miselni vzorci povzemajo bistvene značilnosti posameznih vsebin in omogočajo učencem pregled pomembnejših likovnih pojmov, enostavnejši način ponavaljanja in lažjega ter trajnejšega pomnenja.

Format: 21,5 × 28 cm, 72 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 8

Učbenik za 8. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

S pomočjo učbenika si učenci v 8. razredu devetletne osnovne šole še bolj izostrujejo občutljivost za likovna izrazna sredstva in odnose med njimi. Na pregleden in razumljiv način jim s poglobljenimi razlagami in slikovnim gradivom predstavi še neznane risarske, slikarske, grafične, kiparske in arhitekturne probleme in z njimi povezane likovne pojme. Učbenik vpelje učence v prikazovanje trodimenzionalnih predmetov na dvodimenzionalni ploskvi (na risbi in sliki) in v oblikovanje telesnih (plastičnih) oblik. Seznani jih tudi z značilnostmi industrijskega oblikovanja in s posebnostmi estetske vrednosti uporabnih predmetov. Tudi v tem učbeniku miselni vzorci povzemajo bistvene značilnosti posameznih vsebin in omogočajo učencem pregled pomembnejših likovnih pojmov, enostavnejši način ponavaljanja in lažjega ter trajnejšega pomnenja.

Format: 21,5 × 28 cm, 72 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 9

Učbenik za likovno vzgojo za 9. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Učbenik zaokroža spoznavanje temeljnih zakonitosti likovnih pojmov in vpeljuje učence v vizualno dimenzijo življenja. Vsebine, ki so jih učenci že osvojili, so v tem učbeniku poglobljene.

Format: 21,5 × 28 cm, 108 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE I

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Vsebina v učbeniku za obvezni izbirni predmet izpopolnjuje vsebine obveznega učnega predmeta likovna vzgoja za to starostno stopnjo učencev. Zaradi usklajenosti s to stopnjo so izboljšane le vsebine s področij risanja, slikanja, kiparstva in prostorskega oblikovanja.

Format: 21,5 × 28 cm, 40 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

več o izdelku » 


CENA: 8,80 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE II

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 8. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Učbenik predstavlja učencem še neznane vsebine in opisuje temeljne likovne zakonitosti za upodabljanje prostora na ploskvi, za smiselno povezavo upodobljenih podob in besedila pri vidnem (vizualnem) sporočanju ter v povezavi z uporabnostjo, konstrukcijsko stabilnostjo in različnimi gradbenimi materiali pri oblikovanju prostorov.

Format: 21,5 × 28 cm, 40 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

več o izdelku » 


CENA: 8,80 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO SNOVANJE III

Učbenik za obvezni izbirni predmet likovno snovanje za 9. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

Vsebine v učbeniku so postopna obogatitev vsebin iz učbenika za obvezni predmet likovno izražanje. Obširnejše obrazložitve likovnih pojmov zaokrožajo poznavanje celovitejše likovne problematike.

Format: 21,5 × 28 cm, 62 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

 

več o izdelku » 


CENA: 9,90 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

št. zadetkov: 19STRAN: 1 | 2