Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Darinka Ložar, Dragica Zorič: ŠTEJEM IN RAČUNAM DO 1000, učbenik

Matematični učbenik za 5. razred osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom

Avtor(ji): Darinka Ložar, Dragica Zorič

Matematični učbenik za 5. razred osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom izpod peresa Darinke Ložar in Dragice Zorič nadgrajuje znanje, ki so si ga učenci pridobili v nižjih razredih. Uvaja jih v osnovne računske operacije s števili do 1000, v merjenje količin in v spoznavanje temeljnih geometrijskih pojmov, likov in teles. Učbenik odlikuje veliko število vaj in nalog različnih težavnostnih stopenj, tako da ima učitelj velike možnosti izbire. Učbenik je opremljen z bogatimi didaktično zasnovanimi ilustracijami.

Format: 20 × 28 cm, 248 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Učbenik je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

 

CENA: 19,39 €
v ceno je vključen 9,5 % DDV

Izdelek je razprodan


Recenzenti: prof. dr. Marija Kavkler, Danica Uran Uršej, Mirjana Pretnar, dr. Zvonko Perat, Marija Heberle Perat
Ilustracije: Alenka Vuk

Učbenik za pouk matematike v 5. razredu osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom nadgrajuje znanje, ki so si ga učenci pridobili v nižjih razredih. Uvaja jih v osnovne računske operacije s števili do 1000, v merjenje količin in v spoznavanje temeljnih geometrijskih pojmov, likov in teles.

Barvno bogate, vsebinsko pestre, nazorne, prijetne in didaktično zasnovane ilustracije približujejo učencem abstraktni svet matematike. Njihova razporeditev daje skupaj s pregledno razvrstitvijo ustreznih razpredelnic in računskih shem sklenjeno celoto, ki jo dopolnjujejo ustrezne naloge. Avtorici zastavljata tudi po dve vrsti nalog brez spremljajočih ilustracij. Na modri podlagi so zapisane naloge, ki jih učenci praktično izvedejo s konkretnim materialom (npr. računanje z bankovci in kovanci). Na rdeči podlagi pa so naloge, ki jih učenci prepišejo in rešijo v zvezku.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je potrdil učbenik za pouk matematike v 5. razredu osnovne šole s prilagojenim predmetnikom in učnim načrtom.

VSEBINA: Ponovimo (števila do 100, desetiška števila do 100, seštevanje in odštevanje desetic, seštevanje in odštevanje brez prehoda), Seštevanje in odštevanje do 100 s prehodom, Seštevanje in odštevanje dvomestnih števil brez prehoda, Seštevanje in odštevanje dvomestnih števil s prehodom, Stotiška števila do 1000 (seštevanje in odštevanje stotiških števil do 1000, desetiška števila do 1000, seštevanje in odštevanje z desetiškimi števili do 1000, seštevanje in odštevanje desetiških števil s prehodom čez stotico do 1000, števila do 1000 po enicah, prištevanje in odštevanje enic, prištevanje in odštevanje dvomestnih števil brez prehoda in s prehodom, seštevanje in odštevanje tromestnih števil brez prehoda in s prehodom, pisno seštevanje in odštevanje do 1000), Množimo in delimo (ponovitev poštevanke števil 2, 5, 4 in 3, ponovitev deljenja s števili 2, 5, 4 in 3), Množimo in delimo s števili 6, 8, 9, 7, 10, 1, 0 (poštevanka števil 6, 8, 9, 7, 10, 1 in 0, deljenje s števili 6, 8, 9, 7, 10 in 1), Merimo (merimo dolžino, tehtamo, merimo tekočine), Geometrija (kocka, črte, daljica, koti, kvadrat, pravokotnik, trikotnik).