Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja
št. zadetkov: 5 STRAN: 1

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 1, priročnik

Priročnik za učitelja k učbeniku Likovne igrarije za likovno vzgojo v 1. razredu devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik za učitelja vsebuje temeljna didaktična navodila za izvedbo likovnih nalog in uporabo vsebin iz učbenika po posameznih likovnih področjih.

Avtorica zagovarja pristop, naj učitelj vsebine zgodbic in ilustracij ne uporablja kot podlage za izbiro likovnega motiva (ali celo ilustriranje zgodbe). Našteta izhodišča za spoznavanje likovnih pojmov so le nekatere od številnih možnosti.

Priročnik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Format: 14,5 × 21 cm, 70 strani, enobarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

 

 

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 2, priročnik

Priročnik za učitelja k učbeniku Likovne igrarije za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik za učitelja vsebuje didaktična navodila za uporabo vsebin iz učbenika po posameznih likovnih področjih. Podaja razlage, ki osvetljujejo predvsem pomembnejše didaktične pristope ob snovanju učne priprave po likovnih načelih in usmerjajo učitelja k razmišljanju o likovnih pojmih, likovnih problemih, likovnih nalogah in nazornem vključevanju vsebin učbenika v vzgojno-izobraževalni proces likovne vzgoje.

Priročnik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Format: 14,5 × 21 cm, 48 strani, enobarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

 

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 1

PRIROČNIK ZA UČITELJE 1. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 1. razred osnovne šole in učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami ter temeljnimi izhodišči za poučevanje.

Priročniku je priložen DVD s slikovnim gradivom.

 

POSEBNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ZA OSNOVNE ŠOLE!

Pi nakupu 3 izvodov kateregakoli priročnika (LIKOVNO IZRAŽANJE 1, LIKOVNO IZRAŽANJE 2 ali LIKOVNO IZRAŽANJE 3) je 3. izvod brezplačen!

več o izdelku » 


CENA: 31,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 2

PRIROČNIK ZA UČITELJE 2. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 2. razred osnovne šole in učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami ter temeljnimi izhodišči za poučevanje.

Priročniku je priložen DVD s slikovnim gardivom.

 

POSEBNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ZA OSNOVNE ŠOLE!

Pi nakupu 3 izvodov kateregakoli priročnika (LIKOVNO IZRAŽANJE 1, LIKOVNO IZRAŽANJE 2 ali LIKOVNO IZRAŽANJE 3) je 3. izvod brezplačen!

več o izdelku » 


CENA: 33,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 3

PRIROČNIK ZA UČITELJE 3. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 3. razred osnovne šole in učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami ter temeljnimi izhodišči za poučevanje.Priročniku je priložen DVD s slikovnim gradivom.

Priročniku je priložen DVD s slikovnim gradivom.

 

POSEBNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ZA OSNOVNE ŠOLE!

Pi nakupu 3 izvodov kateregakoli priročnika (LIKOVNO IZRAŽANJE 1, LIKOVNO IZRAŽANJE 2 ali LIKOVNO IZRAŽANJE 3) je 3. izvod brezplačen!

več o izdelku » 


CENA: 35,89 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

št. zadetkov: 5STRAN: 1