Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja
št. zadetkov: 49 STRAN: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 9

Učbenik za 9. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Učbenik zaokroža spoznavanje temeljnih zakonitosti likovnih pojmov in vpeljuje učence v vizualno dimenzijo življenja. Vsebine, ki so jih učenci že osvojili, so v tem učbeniku poglobljene.

Format: 21,5 × 28 cm, 108 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 1

Priročnik za učiteljico in učitelja

Avtor(ji): Mirko Slosar

Didaktični priročnik "Glasbena mavrica 1" vsebuje navodila učiteljem za uporabo didaktičnega kompleta "Glasbena mavrica 1" za pouk glasbene vzgoje v 1. razredu devetletne osnovne šole.

Format: 21 × 25 cm, 138 strani, večbarvni tisk, vezano v spiralno mapo

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 30,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. kompletov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 1 - delovni učbenik

Delovni učbenik za 1. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Mirko Slosar

Delovni učbenik "Glasbena mavrica 1" je slikanica, ki vodi učence 1. razreda devetletne osnovne šole h glasbenim doživetjem in izkušnjam v zvočnem sporazumevanju na področjih vokalnega in instrumentalnega izvajanja, poslušanja in ustvarjanja.

Učence spodbuja, da z lastno dejavnostjo razvijajo glasbene sposobnosti (ritmični in melodični posluh ter posluh za večglasje), spretnosti (vokalno tehniko in tehniko igranja na otroška glasbila) in razumevanje glasbenega besednjaka. Omogoča jim spontano in zavestno ustvarjalnost na vseh področjih in povezovanje z učnimi vsebinami drugih predmetov.

Format: 21 × 25 cm, 84 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 15,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 1 - komplet za učenca

Didaktični komplet za učenca

Avtor(ji): Mirko Slosar

Didaktični komplet za učenca sestavljajo: delovni učbenik, zgoščenka ali avdiokaseta, zvočna lutka Neža ali Nace.

 

več o izdelku » 


CENA: 20,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. kompletov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 1 - komplet za učitelja

Didaktični komplet za učitelja

Avtor(ji): Mirko Slosar

Didaktični komplet za učitelje sestavljajo:

Delovni učbenik
Format: 21 × 25 cm, 84 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Priročnik
Format: 21 × 25 cm, 138 strani, enobarvni tisk, vezano v spiralno mapo

Zvočna lutka Neža ali Nace

Zgoščenka/avdiokaseta

Videokaseta

Didaktični plakati

Presojnice

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 33,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 2

Priročnik za učiteljice in učitelje

Avtor(ji): Mirko Slosar

Priročnik za učiteljice in učitelje je ključni sestavni del didaktičnega kompleta Glasbena mavrica 2 za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole. V njem so navodila in smernice za uporabo didaktičnega kompleta, ki prispeva k celostnemu glasbenemu razvoju otrok.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je potrdil priročnik kot učno gradivo za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole.

Format: 21 × 25 cm, 88 strani, enobarvni tisk, vezano v spiralno mapo

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 22,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 2 - delovni učbenik

Delovni učbenik za 2. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Mirko Slosar

Delovni zvezek je glasbena slikanica in sestavni del didaktičnega kompleta Glasbena mavrica 2 za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole. V njem so na mavričnih barvnih pasovih grafično zapisane pesmi. Prvo lestvično stopnjo (DO) predstavlja modra barva, drugo (RE) zelena, tretjo (MI) rumena, četrto (FA) oranžna, peto (SO) rdeča in šesto (LA) vijolična barva.

Format: 21 × 25 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice


NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 15,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 2 - komplet za učenca

Didaktični komplet za učenca

Avtor(ji): Mirko Slosar

Didaktični komplet za učence sestavljajo:

Delovni zvezek
Format: 21 × 25 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Zvočna lutka Neža ali Nace

Zgoščenka/avdiokaseta

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

več o izdelku » 


CENA: 19,99 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. kompletov

Mirko Slosar: GLASBENA MAVRICA 2 - komplet za učitelja

Didaktični komplet za učitelja

Avtor(ji): Mirko Slosar

Didaktični komplet za učitelje sestavljajo:

Delovni zvezek
Format: 21 × 25 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Priročnik
Format: 21 × 25 cm, 88 strani, enobarvni tisk, vezano v spiralno mapo

Zvočna lutka Neža ali Nace

Zgoščenka/avdiokaseta

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV.

več o izdelku » 


CENA: 35,32 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. kompletov

Irena Čičmir Vestič, Alenka Kolman Kavčič: LE FRANÇAIS C'EST FACILE

Učenje francoskega jezika je lahko enostavno

Avtor(ji): Irena Čičmir Vestič, Alenka Kolman Kavčič

Učbenik francoščine za začetnike

Učbenik je prvenstveno namenjen učencem v drugem triletju osnovne šole (4.-6. razred), ki se fakultativno učijo francoščine. Zasnovan je tako, da upošteva naraščanje zahtevnosti tem. Prve francoske besede uvede primerjalno z besedami drugih jezikov, ki jih učenci že poznajo. Vsebino ustrezno dopolnjujejo in ponazarjajo ilustracije.

Format: 29,7 × 21 cm, 60 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

 

BREZPLAČNI UČBENIK (DARILO) ZA UČENCE SLOVENSKIH (TUDI ZAMEJSKIH) OSNOVNIH OZ. LJUDSKIH ŠOL!

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 15,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

št. zadetkov: 49STRAN: 1 | 2 | 3 | 4 | 5