Javna tribuna
Knjige Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja
št. zadetkov: 21 STRAN: 1 | 2 | 3

Tamara Trček Pečak: AJKEC ODKRIVA SKRIVNOSTI SLIKE NA PLATNU

Zbirka 3 knjig

Avtor(ji): Tamara Trček Pečak

Z zbirko treh knjižic slikarka in restavratorka Tamara Trček Pečak približuje otrokom življenje slik od stvarjenja naprej ter predstavlja načine ohranjanja njihove prvobitnosti. Zbirko sestavljajo naslednje knjige: SEZNANIMO SE S SLIKO NA PLATNU (1. knjiga, 24 strani), PAJKEC AJKEC PRI RESTAVRATORJIH (2. knjiga, 32 strani) in IZ ŽIVLJENJA SLIK (3. knjiga, 48 strani).

Format: 20 × 26 cm, večbarvni tisk, trda vezava

 

več o izdelku » 


CENA: 15,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. kompletov

Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez: ART EDUCATION

Retrospectives, perspectives, alternatives

Avtor(ji): Božena Šupšáková, Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Mednarodna monografija avtorjev iz dveh evropskih držav, ki se ukvarjajo z didaktiko likovne vzgoje, v retrospektivnem delu obravnava zgodovino poučevanja likovne vzgoje v svetu; v pesrpektivnem delu opisuje likovno vzgojo kot del kulture in umetnosti ter sodobne smernice; v alternativnem delu pa govori o najnovejših pristopih, interkulturalizmu in razvoju prostorskih predstav. Knjiga je napisana v angleščini, povzetki besedil pa so tudi v slovenščini.

Format: 16,5 × 23 cm, 212 strani, večbravni tisk, broširana vezava

 

 

IZOBRAŽEVALNIM USTANOVAM (VRTCEM, ŠOLAM) IN ŠTUDENTOM JE KNJIGA NA VOLJO BREZPLAČNO!

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 20,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: DIDAKTIČNI PRISTOP K NAČRTOVANJU LIKOVNIH NALOG

Izbrana poglavja iz likovne didaktike

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik usmerja likovne pedagoge k celostnemu razvijanju ustvarjalnih zmožnosti učencev. Prinaša strokovne ugotovitve o tem, kako se s pomočjo metode reševanja likovnih problemov učenci razvijajo na kognitivnem, afektivnem in psihomotoričnem področju. Priročnik se opira na izsledke problemskega zastavljanja risarskih nalog.

Format: 16,5 × 24 cm, 236 strani, večbarvni tisk, trda vezava

 

več o izdelku » 


CENA: 27,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tamara Trček Pečak: IZ ŽIVLJENJA SLIK

Avtor(ji): Tamara Trček Pečak

Z zbirko treh knjižic slikarka in restavratorka Tamara Trček Pečak približuje otrokom življenje slik od stvarjenja naprej ter predstavlja načine ohranjanja njihove prvobitnosti. Zbirko sestavljajo naslednje knjige: SEZNANIMO SE S SLIKO NA PLATNU (1. knjiga, 24 strani), PAJKEC AJKEC PRI RESTAVRATORJIH (2. knjiga, 32 strani) in IZ ŽIVLJENJA SLIK (3. knjiga, 48 strani).

Format: 20 × 26 cm, večbarvni tisk, trda vezava

 

več o izdelku » 


CENA: 13,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Božidar Flajšman: LIKOVNA DEJAVNOST IN EKOLOŠKO OZAVEŠČANJE

Avtor(ji): Božidar Flajšman

Avtor skuša pojasniti oz. utemeljiti povezavo dveh strok, tj. likovne dejavnosti in ekologije. Prikazati želi, kako lahko ta spoznanja uporabimo v izobraževanju oz. učnem procesu in kako ekologija vpliva na likovno ustvarjanje in nasprotno. Meni, da se likovna dejavnost in ekološko ozaveščanje lahko medsebojno podpirata in bogatita.

Format: 23,3 × 24,3 cm, 224 strani, večbrani tisk, trda vezava

 

 

NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

DARILO OB NAKUPU: Tomaž Gorjup, RAZMISLEKI O SLIKARSTVU.

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 30,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Zbornik: LIKOVNA VZGOJA V KURIKULARNI PRENOVI

Posebna izdaja revije Likovna vzgoja

Avtor(ji): Zbornik

Zbornik odseva dinamiko obdobja med decembrom 1994 in marcem 1998, ko je tekla kurikularna prenova likovne vzgoje v osnovni in srednji šoli. V njem so zbrani skoraj vsi članki, ki so bili na temo kurikularne prenove likovne vzgoje objavljeni v časopisih in strokovnih revijah, prav tako pa tudi dokumenti Nacionalnega kurikularnega sveta in odgovori likovnih pedagogov nanje. Zbornik vsebuje izjave, sporočila in mnenja vseh, ki so kakorkoli sodelovali v prenovi - tudi tistih, ki se z načinom prenove niso strinjali.

Format: 21 × 29,8 cm, 198 strani, enobarvni tisk, broširana vezava

 

več o izdelku » 


CENA: 4,33 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Božena Šupšakova: LIKOVNI RAZVOJ IN SIMBOL V VIZUALNI KOMUNIKACIJI OTROKA

Avtor(ji): Tonka Tacol, Božena Šupšakova

Znanstvena monografija, ki celovito obravnava likovni razvoj otroka in mladostnika od prvega leta njegove starosti pa vse do let, ko se njegov likovni razvoj ustavi,je priročna pomoč vzgojiteljicam/vzgojiteljem in učiteljicam/učiteljem. Avtorici sta priznani likovni pedagoginji, univerzitetni profesorici likovne didaktike. Besedilo spremljajo številne reprodukcije likovnih izdelkov otrok iz vrtcev ter osnovnih in srednjih šol. Izbrano slikovno gradivo predstavlja vse značilnosti in zmožnosti otrokovega likovnega izražanja na posamezni stopnji njegovega razvoja.

 

Darilo ob nakupu: knjiga PSIHOLOŠKA PODLAGA VIZUALNE UMETNOSTI.

več o izdelku » 


CENA: 34,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE

Didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v devetletni osnovni šoli

Avtor(ji): Tonka Tacol

Didaktični priročnik je namenjen vsem učiteljicam in učiteljem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, likovnim pedagoginjam in pedagogom ter tudi vsem drugim, ki so kakorkoli povezani z izvajanjem vzgojno-izobraževalnega procesa v zgodnejšem in poznejšem obdobju šolanja. Priročnik pojasnjuje učitelju posebnosti novega učnega načrta za devetletno osnovno šolo, vpeljuje ga v izdelavo tako letne kot učne priprave in mu pojasnjuje prednosti problemskega pouka likovne vzgoje, ki temelji na uravnovesenju razvoja zmožnosti izražanja z besedami z zmožnostjo izražanja z likovnimi simboli. Namen priročnika je tudi odvrniti učitelja od uporabe neustreznih, didaktično togih metod in oblik dela.

Format: 17 × 22 cm, 144 strani, večbarvni barvni tisk, trda vezava

DARILO OB NAKUPU: knjiga RAZMISLEKI O SLIKARSTVU.

več o izdelku » 


CENA: 27,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tomaž Vrlič: LIKOVNO-USTVARJALNI RAZVOJ OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU

Avtor(ji): Tomaž Vrlič

Avtor: dr. Tomaž Vrlič (alias dr. Tomaž Zupančič)

Priročnik je edinstven na področju likovne vzgoje predšolskih otrok. Podaja temeljne značilnosti sodobne likovne vzgoje. Opozarja na strokovno napačna početja pedagogov, ki skrbijo za likovno vzgojo predšolskih otrok, in predstavlja didaktične prijeme za izboljšanje stanja. Avtor daje s svojimi predlogi dodatno podporo tudi tistim vzgojiteljem, ki so že usmerjeni k dviganju kakovosti likovnodidaktičnega dela v vrtcih.

Format: 20 × 26 cm, 184 strani, enobarvni tisk, trda vezava

 

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 25,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Milan Butina: MALA LIKOVNA TEORIJA

Avtor(ji): Milan Butina

Temeljni učbenik likovne teorije na visokošolski ravni in obenem široko uporaben priročnik povezuje likovno teorijo in psihologijo. V likovno teorijo vpeljuje psihološko-likovno smer. Avtor prodorno in pronicljivo povezuje umetnost, mišljenje in posameznikovo doživljanje sveta. Sprašuje se o ozadju likovnega izraza v značilnih umetnostnih obdobjih in njegovi pogojenosti z osebnostjo umetnikov.

Format: 21 × 26 cm, 174 strani, večbarvni tisk, trda vezava

 NA ZALOGI SAMO ŠE NEKAJ IZVODOV!

 

več o izdelku » 


CENA: 35,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

št. zadetkov: 21STRAN: 1 | 2 | 3