Javna tribuna
Revija Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Revija: LIKOVNA VZGOJA, celoletna naročnina za letnik II

Revija za vse stopnje vzgoje in izobraževanja

Avtor(ji): Revija

 

CENA: 40,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik II, št. 6

VSEBINA

1. Tomaž Vrlič: AKTUALNI PROBLEMI LIKOVNE VZGOJE (stran 4)
2. Joža Jamnik: LIKOVNI NATEČAJI ZA OTROKE (stran 8)
3. Petra Novak Trobentar: MATERIALI IN ORODJA PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 10)
4. Mateja Gartner: V SMERI ALTERNATIVNE LIKOVNE UMETNOSTI (stran 13)
5. Silva Karim: SPOZNAVAM LIKOVNE UMETNINE, PA TUDI SAM KAJ NARIŠEM (stran 20)
6. Beatriz Tomšič Čerkez: O SKRITI ZGODOVINSKI VLOGI (stran 24)
7. Mira Kalan: LIKOVNE DEJAVNOSTI ZA OTROKE V LOŠKEM MUZEJU (stran 26)
8. Tomaž Gorjup: LIKOVNI ZAPIS KOT NOTRANJA NUJNOST OSVOBAJANJA (stran 28)
9. Matjaž Duh: NEKATERE MOŽNOSTI POPESTRITVE LIKOVNOVZGOJNEGA DELA V OSNOVNI IN SREDNJI ŠOLI (stran 33)
10. Andrej Jemec: POLOŽAJ LIKOVNE PRENOVE V ŠOLSKI PRENOVI (stran 37)
11. Francka Žumer: BIBLIOGRAFSKO KAZALO REVIJE LIKOVNA VZGOJA ZA ŠOLSKO LETO 1997/98 (stran 39)

Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik II, št. 7-8

VSEBINA

1. Milan Butina: UMETNOST V VRTCU (stran 5)
2. Zdenko Huzjan: ZAZNAVE O RISBAH OTROK (stran 11)
3. Boris Jesih: GRAFIČNE TEHNIKE VISOKEGA TISKA (stran 13)
4. Norman H. Freeman: PRVA OTROKOVA SPOZNANJA O SEBI KOT UMETNIKU (stran 18)
5. Tomaž Vrlič: SODOBNA LIKOVNA UMETNOST PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 21)
6. Tatjena Luznik Škufca: DOMIŠLJIJSKO POPOTOVANJE V SVET PRAZGODOVINE (stran 25)
7. Ivan Štuhec: ALI LAHKO ŽIVALI KORISTIJO RAZVOJU OTROK? (stran 28)
8. Silva Karim: OBLIKOVANJE PROSTORA KOT REŠEVANJE ARHITEKTURNE DEDIŠČINE (stran 32)
9. Petra Novak Trobentar: PLASTIČNO OBLIKOVANJE (stran 36)
10. Marija Mencej: MALI ŠOLARJI NA OBISKU V GALERIJI V TIVOLSKEM GRADU (stran 39)
11. Ida Kačič: MALI ŠOLARJI IN NJIHOV PRAZNIČNI GRAD (stran 40)
12. Marija Heberle Perat: PRVI IN DRUGI LIKOVNI BIENALE UČENCEV OSNOVNIH ŠOL S PRILAGOJENIM PROGRAMOM (stran 41)
13. Matjaž Duh: LIKOVNO SNOVANJE MED TEORIJO IN PRAKSO (stran 43)
14. Alenka Puschner, Marjan Prevodnik: NOVI PREDMET LIKOVNA UMETNOST V NA NOVO OBLIKOVANIH GIMNAZIJAH V ŠOLSKEM LETU 1998/99 (stran 52)
15. Helena Berce Golob: PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJ LIKOVNE PEDAGOGIKE (stran 55)
16. Beatriz Tomšič Čerkez: USODA SLOVENSKE LIKOVNE VZGOJE ALI ZGODBA O ILUZIJI VEČINE (stran 58)
17. Branko Lipnik: V PRIMEŽU POLITIKE (stran 61)

Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik II, št. 9-10

VSEBINA

1. Milan Butina: K VREDNOTENJU OTROŠKIH LIKOVNIH DEL [2. DEL] (stran 5)
2. Darko Slavec: NEKAJ PARAMETROV, NA KATERE SMO POZORNI PRI USTVARJANJU, VREDNOTENJU IN VIZUALNEM BRANJU LIKOVNIH DEL, NASTALIH V PEDAGOŠKEM PROCESU PRI PREDMETU SLIKANJE IN RISANJE [1. DEL] (stran 15)
3. Zdenko Huzjan: SVETIŠČE OTROŠKE RISBE (stran 22)
4. Marija Mencej: NA RAZSTAVI: AKTI NA SLOVENSKEM (stran 24)
5. Alenka Venišnik: NEKAJ PRISTOPOV K REŠEVANJU LIKOVNIH NALOG (stran 26)
6. Cvetka Forte, Marinka Bučar: USTVARJALNO OBLIKOVANJE S POMOČJO RAČUNALNIKA V VRTCU (stran 30)
7. Matjaž Duh: UPORABA INTERNETA PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 33)
8. Smiljana Paragvaj, Tanja Ujčić: LIKOVNO SPORAZUMEVANJE V TEORIJI IN PRAKSI PREDŠOLSKE VZGOJE (stran 38)
9. Alenka Puschner: UMETNOSTNA ZGODOVINA V SREDNJIH ŠOLAH (stran 41)
10. Črtomir Frelih: NEKAJ MISLI OB IZIDU KNJIGE (stran 43)
11. Črtomir Frelih: RASTLINSKO SLIKARSTVO (stran 45)
12. Beatriz Tomšič Čerkez: MISLI O LIKOVNI VZGOJI (stran 47)
13. Helena Berce Golob: RECENZIJSKO POROČILO (stran 49)
14. Tonka Tacol: VREDNOTENJE UČENČEVIH DOSEŽKOV IN UČITELJEVEGA DELA PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 50)
15. Silva Karim: SEMINAR ZA LIKOVNO VZGOJO, NAMENJEN RAZREDNIM UČITELJICAM (stran 53)