Javna tribuna
Revija Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Revija: LIKOVNA VZGOJA, celoletna naročnina za letnik VI

Revija za vse stopnje vzgoje in izobraževanja

Avtor(ji): Revija

Šolsko leto 2004/2005.

 

 

CENA: 50,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik V/VI, št. 25-26

1. Tonka Tacol: FOTOGRAFIJA - SKRIVNOSTNO DOŽIVETJE (stran 5)

2. Vlastja Simončič: OTROCI FOTOGRAFIRAJO BREZ FOTOAPARATA (stran 9)

3. Vesna Črnivec: UVOD V ANALOGNO FOTOGRAFIJO V OSNOVNI ŠOLI (stran 30)

4. Marjana Prevodnik: UPORABA FOTOGRAFSKEGA APARATA PRI POUKU LIKOVNE

VZGOJE V 2. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE (stran 35)

5. Silva Karim: KOMPOZICIJA KIPA SKOZI FOTOGRAFSKI APARAT (stran 39)

6. Miha Boštjan Jambrek: ODKRITI POGLED. Predstavitev predmeta fotografija in videotehnika na Srednji medijski in grafični šoli (stran 42)

7. Les Hooper: KLASIČNA IN DIGITALNA FOTOGRAFIJA. Povzetek prakse (stran 49)

8. Mag. Beatriz Tomšič Čerkez: FOTOGRAFIJA: IZPOVED "ZAMRZNJENEGA" POGLEDA

V ARHITEKTURNI PROSTOR (stran 53)

 

Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik VI, št. 27-28

1. Jana Frančeškin: GLINA IN OTROCI IZ SKUPINE MIŠKE (stran 5)

2. Marija Cenc: INOVATIVNOST PRI GRAFIKI (stran 7)

3. Branko Šuster: LIKOVNOPEDAGOŠKA ZBIRKA DOLENJSKEGA MUZEJA (stran 11)

4. Erna Pucihar in Lara Kobal: IZRAŽANJE ČUSTEV SREDNJEŠOLCEV V LIKOVNI GOVORICI (stran 17)

5. Erna Žgur Černigoj: »TUDI JA ZMOREM!« (stran 23)

6. Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNI MATERIALI IN TRIDIMENZIONALNE PREDSTAVITVE PROSTORA (stran 25)

7. Božena Šupšáková: KAJ VREDNOTITI PRI LIKOVNI VZGOJI: ODLOČILEN KRITERIJ VREDNOSTENJA (stran 38)

8. Ivan Plesec: LIKOVNA KOLONIJA V ČRNI NA KOROŠKEM (stran 56)

9. Beatriz Tomšič Čerkez: VTISI S 7. EVROPSKEGA KONGRESA INSEA-JA (stran 58)

10. Špela Udovič : SODELOVANJE NA MAKEDONSKEM LIKOVNEM NATEČAJU »13. NOVEMBER« (stran 60)

 

Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik VI, št. 29-30

1. Marjana Prevodnik: Us­tvar­jal­nost pri li­kov­ni vzgo­ji ne poz­na me­ja (stran 5)

2. Petra Novak Trobentar: MEDNARODNI PROJEKT "SVOJO KULTURO DELIMO Z DRUGIMI" (stran 10)

3. Bri­gi­ta Str­nad: NEOTIPLJIVO, NEMATERIALNO - DELAVNICA PERFORMANSE ZA DIJAKE V UMETNOSTNI GALERIJI MARIBOR (stran 21)

4. To­maž Gor­jup: RISBA V SLIKARSTVU (stran 24)

5. Jaka Bevk: Stripi - Mož­je v paj­ki­cah, ki kvari­jo mo­je­ga otro­ka! (stran 26)

6. Beatriz Tomšič Čerkez: RED, VRSTE GRADENJ IN OBLIKE PROSTORA (stran 34)

7. Mo­ni­ka Ivan­čič: INTERDISCIPLINARNI PRISTOPI K LIKOVNEMU (stran 41)

8. Bri­gi­ta Str­nad: Obrat od umet­ni­ne k se­bi ... v ga­le­ri­ji (stran 44)

9. Bo­rut Ju­va­nec: PREDSTAVITEV AR (stran 49)

10. Tonka Tacol: LIKOVNI IZDELKI UČENCEV IN NJIHOVO PRIZNANJE V OŽJEM IN ŠIRŠEM OKOLJU (stran 60)