Javna tribuna
Revija Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Revija: LIKOVNA VZGOJA, celoletna naročnina za letnik VII

Revija za vse stopnje vzgoje in izobraževanja

Avtor(ji): Revija

Šolsko leto 2006/2007.

 

 

CENA: 50,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik VII, št. 31-32

1. Miroslav Huzjak: NEVIDNO NAREDITI VIDNO: STRUKTURNO POVEZOVANJE (stran 5)

2. Tonka Tacol: UČNI PROCES LIKOVNE VZGOJE IN USTVARJALNOST UČENCEV (stran 9)

3. Ur­šu­la Po­dob­nik: IN­DI­VI­DUA­LI­ZA­CI­JA PRI POU­KU LI­KOV­NE VZGO­JE (stran 17)

4. To­maž Gor­jup: RAZMISLEKI O BARVI (stran 20)

5. Beatriz Tomšič Čerkez: BARVA V ARHITEKTURI IN PRISTOP K NAČRTOVANJU LIKOVNIH NALOG IZ PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA (stran 25)

6. Mar­jan Pre­vod­nik: UPO­RA­BA RA­DIR­KE ZA RA­ZU­ME­VA­NJE PO­STOP­KA VEČ­BARV­NE GRA­FI­KE Z ENE TI­SKOV­NE PLOŠ­ČE/MA­TRI­CE (stran 36)

7. Sken­der Baj­ro­vić: LI­KOV­NA DE­LAV­NI­CA "NARIŠI­MO SLO­VE­NI­JO" (stran 43)

8. Metka Filip: KIPARSKI TABOR - ČRENŠOVCI 2005 (stran 46)

9. Jaroslav Hrustalenko: MO­BIL­NI DO­STOP DO EKS­PERT­NE­GA SI­STE­MA NA DA­LJA­VO "ART ASSISTANT" (stran 53)

10. Marjan Prevodnik: KAJ ŠE PREOSTANE MAJHNIM? VELIKI UNESCO? (stran 63)

 

Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik VII, št. 33-34

1. Tomaž Gorjup: BARVNO SPOROČILO SLIKE - KAKO DOŽIVLJAMO BARVE (stran 5)

2. Božena Šupšáková: BARVA KOT FENOMEN V LIKOVNEM IZRAŽANJU (stran 9)

3. Graciela Ormezzano. IMAGINARIJ IN UMETNOST: POMEN LIKOVNE DELAVNICE (stran 15)

4. Črtomir Frelih: KAM Z UMETNOSTJO? (stran 22)

5. Zdenka Brglez: POGOSTOST OBISKOVANJA GALERIJ - ALI LIKOVNI PEDAGOGI POSREDUJEMO PREMALO ZNANJA? (stran 27)

6. Brigita Strnad: PIKNIKOVANJE V GALERIJI. Ogled razstave vesoljski piknik in likovna delavnica Piknikovanje (stran 33)

7. Tonka Tacol: MOZAIK LIKOVNE USTVARJALNOSTI OTROK IZ VRTCEV IN UČENCEV OŠ (stran 37)

8. Beatriz Tomšič Čerkez: MEDNARODNA HIŠA UMETNOSTI ZA OTROKE V BRATISLAVI: prostor sobivanja domišljije, znanosti in umetnosti (stran 44)

9. Marjan Prevodnik: KAJ ŠE PREOSTANE MAJHNIM? VELIKI UNESCO? 2. DEL (stran 49)

10. Zdenka Brglez: UČNA URA V GALERIJI VELENJE (stran 54)

11. Borut Juvanec: PREDSTAVITEV AR ARHITEKTURA RAZISKAVE 2006/1 (stran 60)

 

Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik VII/VIII, št. 35-36

1. Črtomir Frelih: "KO PRIDEM V BENETKE, TRČIM OB TURNERJA IN MONETA!" (stran 5)

2. Maja Malovrh: USTVARJALNI PROCES KOT PROCES ARTIKULACIJE NOTRANJE EMOCIONALNE VSEBINE (stran 12)

3. Matjaž Palčič: PREPRIČANJE O SEBI IN USPEŠNO UČENJE PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 24)

4. Tonka Tacol: SPODBUDE ZA LIKOVNO DEJAVNOST IN OBVLADOVANJE VEDENJA UČENCEV V UČNEM PROCESU (stran 30)

5. Klaudija Kokalj: ČAROVNIJE Z RISARSKIMI MATERIALI IN ORODJI (stran 39)

6. Marko Šebrek: PODVODNA FOTOGRAFIJA (stran 42)

7. Eduardo Palma: "TEMATSKI" ČEVLJI (stran 50)

8. Vlasta Markočič in Tanja Samec: PO FABIANIJEVIH POTEH (stran 52)

9. Beatriz Tomšič Čerkez: OPREMA ARHITEKTURNEGA PROSTORA IN LIKOVNE NALOGE IZ PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA (stran 56)