Javna tribuna
Revija Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Revija: LIKOVNA VZGOJA, celoletna naročnina za letnik VIII

Revija za vse stopnje vzgoje in izobraževanja

Avtor(ji): Revija

Šolsko leto 2007.

 

 

CENA: 50,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik VII/VIII, št. 35-36

1. Črtomir Frelih: "KO PRIDEM V BENETKE, TRČIM OB TURNERJA IN MONETA!" (stran 5)

2. Maja Malovrh: USTVARJALNI PROCES KOT PROCES ARTIKULACIJE NOTRANJE EMOCIONALNE VSEBINE (stran 12)

3. Matjaž Palčič: PREPRIČANJE O SEBI IN USPEŠNO UČENJE PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 24)

4. Tonka Tacol: SPODBUDE ZA LIKOVNO DEJAVNOST IN OBVLADOVANJE VEDENJA UČENCEV V UČNEM PROCESU (stran 30)

5. Klaudija Kokalj: ČAROVNIJE Z RISARSKIMI MATERIALI IN ORODJI (stran 39)

6. Marko Šebrek: PODVODNA FOTOGRAFIJA (stran 42)

7. Eduardo Palma: "TEMATSKI" ČEVLJI (stran 50)

8. Vlasta Markočič in Tanja Samec: PO FABIANIJEVIH POTEH (stran 52)

9. Beatriz Tomšič Čerkez: OPREMA ARHITEKTURNEGA PROSTORA IN LIKOVNE NALOGE IZ PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA (stran 56)

Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik VIII, št. 37-38

1. Domen Zupančič: ZLATI REZ IN ČLOVEŠKA FIGURA (stran 5)

2. Tomaž Gorjup: RISBA - RAZMISLEKI O LINEARNOSTI (stran 12)

3. Marija Cenc: INOVATIVNOST PRI GRAFIKI - FOLIGRAFIJA (stran 14)

4. Marija Cenc: LIKOVNA TEHNIKA KOT IZHODIŠČE ZA ZASNOVO LIKOVNEGA PROBLEMA (stran 17)

5. Marija Mršnik: IZBIRA MOTIVA PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 21)

6. Beatriz Tomšič Čerkez: PROSTORSKO OBLIKOVANJE MED "VIRTUALNIM" IN "REALNIM" (stran 24)

7. Vesna Črnivec: FOTOGRAFIJA IN FOTOGRAM (stran 31)

8. Tonka Tacol: PRISOTNOST IZRAZA IN POETIČNOST ZAPISA IGRIVIH OTROŠKIH DOMISLIC (stran 41)

9. Marjana in Marjan Prevodnik: ANALIZA UČNE URE PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE V 2. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE (stran 51)

10. Borut Juvanec: PREDSTAVITEV AR 2006/2 (stran 61)

 

Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik VIII, št. 39-40

 

1. Vid Lenard: MIT REGIONALIZMA (stran 5)

2. Vid Pečjak: PRIPRAVLJENOST ZA LIKOVNO UČENJE (stran 10)

3. Martina Hočevar Trontelj: KOLIKO SVOBODE JE V LIKOVNEM IZRAŽANJU OTROK V PREDŠOLSKEM OBDOBJU? (stran 15)

4. Neža Barbalić: UČBENIK KOT UČNO SREDSTVO PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE V PREVEM VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU (stran 19)

5. Maja Drljepan: BARVNA MONOTIPIJA IN POPART (stran 23)

6. Lara Kobal: LIKOVNI MOTIV - IZHODIŠČE ZA MOTIVACIJO PRIU LIKOVNI VZGOJI V OSNOVNI ŠOLI (stran 32)

7. Matjaž Palčič: VPLIV POVRATNE INFORMACIJE UČITELJA NA LIKOVNI IZDELEK (stran 35)

8. Božena Šupšáková: USTVARJALNOST KOT MULTIKULTURNI FENOMEN (stran 39)

9. Marjan Prevodnik: PROBLEMATIKA LIKOVNIH NATEČAJEV IN DILEME V ZVEZI S PRODAJO OTROŠKIH IN MLADINSKIH LIKOVNIH DEL NA SEJMIH, JAVNIH DRAŽBAH IN ŠOLSKIH PRIREDITVAH (stran 44)

10. Beatriz Tomšič Čerkez: DIDAKTIČNA SREDSTVA V "KRALJESTVU VIZUALNEGA" (stran 50)

11. Tilen Žbona: IMMAGINARIO SCIENTIFICO/SCIENCE CENTRE/ZNANSTVENI CENTER/INTERAKTIVNI MULTIMEDIJSKI MUZEJ (stran 57)