Javna tribuna
Revija Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Revija: LIKOVNA VZGOJA, celoletna naročnina za letnik IV

Revija za vse stopnje vzgoje in izobraževanja

Avtor(ji): Revija

 

CENA: 40,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Revija LIKOVNA VZGOJA letnik IV, št. 16-17

VSEBINA

1. UVODNIK
2. Marjetica Stopar: KAMEN KOT PODLAGA ZA USTVARJANJE (stran 4)
3. Marija Cenc: PRVE IZKUŠNJE O IZVAJANJU LIKOVNE VZGOJE V POSKUSNEM UVAJANJU PROGRAMA DEVETLETKE ali KAKO V LITRSKO POSODO SHRANITI DVA LITRA TEKOČINE (stran 7)
4. Albin Lorber: OBLIKOVANJE KIPA IZ MAVČNEGA ODLITKA (stran 12)
5. Tomaž Vrlič: SODOBNA UMETNOST IN LIKOVNOVZGOJNA PRAKSA [3] (stran 16)
6. Tomaž Gorjup: PROSTORSKI PROBLEM Intimizem osebne skušnje (stran 24)
7. Boris Urh: AVTOPORTRET Ne znam, ne zmorem! (stran 26)
8. Vesna Hodnik: KOLAŽ IN DEKOLAŽ (stran 28)
9. Beatriz Tomšič Čerkez: MULTIKULTURALIZEM, INTERKULTURALIZEM, LIKOVNA UMETNOST IN LIKOVNA VZGOJA (stran 32)

Revija LIKOVNA VZGOJA letnik IV, št. 18

VSEBINA

1. UVODNIK
2. Cvetka Hojnik Dorojevič: TEKSTILNE SLIKE – KRPANKE (stran 4)
3. Cvetka Hojnik Dorojevič: RAZVOJ IN OBLIKOVANJE KOLEKCIJE ŽENSKIH OBLAČIL IZ NETKANIH MATERIALOV BREZ STROJNIH ŠIVOV (stran 8)
4. Albin Lorber: SESTAVLJIVE TALNE SLIKE (stran 11)
5. Jernej Dolničar: POMLAD (stran 14)
6. Primož Krašna: STRIP PRI LIKOVNI VZGOJI V OSNOVNI ŠOLI (stran 16)
7. Beatriz Tomšič Čerkez: OBLIKOVANJE KOT IZBIRNA DEJAVNOST ZA PRIHODNJE SOCIALNE PEDAGOGE Ali lahko vaje študentov nadomeščajo redni predmet Likovna vzgoja? (stran 21)
8. Silva Karim: KAKO ZVENIJO BARVE NA MALEM BITOLSKEM MONTMARTRU (stran 25)
9. Brigita Strnad: NASELITEV DRUŽIN V UMETNOSTNI GALERIJI MARIBOR (stran 28)

Revija LIKOVNA VZGOJA letnik IV, št. 19-20

VSEBINA

1. UVODNIK Novi izzivi za likovno vzgojo (stran 3)
2. Danijela Koren: VRTEC IN GALERIJA – KAKO PREDŠOLSKEMU OTROKU PRIBLIŽATI LIKOVNO KULTURO (stran 4)
3. Vanja Huzjan Gabrijelčič: SPOROČILO OTROKOVE USTVARJALNOSTI (stran 8)
4. Maja Škorjanc: CELOVITOST OTROKOVEGA SPREJEMANJA IN IZRAŽANJA – POVEZAVA GIBALNE, GLASBENE IN LIKOVNE VZGOJE (stran 11)
5. Nataša Rijavec: OTROŠKA RISBA IN LIKOVNI RAZVOJ (stran 14)
6. Maja Škorjanc: USTVARJALNI PRSTI (stran 17)
7. Katja Gortnar: SLIKANJE MALO DRUGAČE (stran 19)
8. Urša Podobnik: ZNAČILNOSTI OTROŠKEGA ZAZNAVANJA IN OBLIKOVANJA PROSTORA KOT LIKOVNEGA ELEMENTA V PRVEM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM OBDOBJU (stran 21)
9. Helena Cilenšek: NAMIZNO LUTKOVNO GLEDALIŠČE V DRUGEM RAZREDU (stran 25)
10. Metka Filipčič: PROJEKTNO KIPARSKO DELO (stran 27)
11. Lili Ana Jaklič: ČLOVEK IN BARVE (stran 30)