Javna tribuna
Revija Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Revija: LIKOVNA VZGOJA, celoletna naročnina za letnik V

Revija za vse stopnje vzgoje in izobraževanja

Avtor(ji): Revija

Šolsko leto 2003/2004.

 

 

CENA: 40,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Revija LIKOVNA VZGOJA letnik V, št. 21-22

VSEBINA

1. UVODNIK
2. Milan Vošank: LIKOVNA KOLONIJA ZA UČENCE (stran 4)
3. Uršula Podobnik: VLOGA IN POMEN RAZUMEVANJA OTROŠKE LIKOVNE USTVARJALNOSTI PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE (stran 7)
4. Silva Karim: UVAJANJE RAZLIČNIH IZRAZNIH IZKUŠENJ V LIKOVNOPEDAGOŠKO PRAKSO (stran 11)
5. Janja Batič: KONCEPTUALNA UMETNOST V OSNOVNI ŠOLI (stran 15)
6. Maja Škorjanc: VIZUALNI OPIS ZVOKA (stran 18)
7. Marjan Prevodnik: NEKAJ POGLEDOV NA PROBLEMATIKO MOTIVIRANJA UČENCEV PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE [1. del] (stran 20)
8. Tomaž Gorjup: RAZUMEVANJE SLIK (stran 28)
9. Tanja Špenko: POVEZOVANJE PROCESA POUČEVANJA IN UČENJA (stran 31)
10. Beatriz Tomšič Čerkez: POJMOVANJE IN OBLIKOVANJE PROSTORA V LUČI SODOBNIH TEHNOLOGIJ – NEKAJ IDEJ O DIDAKTIČNIH APLIKACIJAH (stran 35)

Revija LIKOVNA VZGOJA, letnik V., št. 23–24

VSEBINA

1. UVODNIK
2. Barbara Vodeb: TIMIJEVE RISBICE (stran 5)
3. Marjana Vidic: GRAFIKA V PRVI TRIADI OSNOVNE ŠOLE (stran 10)
4. Violeta Celec, Sanja Šimonka: KULTURNI DAN – STENSKA PUSTNA MASKA (stran 12)
5. Andreja Krpan: ORNAMENT V RAZLIČNIH KERAMIČNIH TEHNIKAH (stran 15)
6. Matej Hohkraut: IZVEDBA INTERDISCIPLINARNEGA KULTURNEGA DNE V OSNOVNI ŠOLI (stran 23)
7. Tonka Tacol: LIKOVNA VZGOJA IN INTERDISCIPLINARNO (MEDPREDMETNO) POVEZOVANJE (stran 27)
8. Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNI MOTIV, LIKOVNE TEHNIKE IN MODELI GRAFIČNE PREDSTAVITVE PRI NALOGAH IZ PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA (stran 31)
9. Marjan Prevodnik: nEKAJ POGLEDOV NA PROBLEMATIKO MOTIVIRANJA UČENCEV PRI POUKU LIKOVNE VZGOJE [2. del] (stran 41)