Javna tribuna
Revija Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Revija: LIKOVNA VZGOJA, celoletna naročnina za letnik I

Revija za vse stopnje vzgoje in izobraževanja

Avtor(ji): Revija

 

CENA: 40,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan


Revija LIKOVNA VZGOJA letnik I, št. 1- 2
VSEBINA

1. Helena Berce Golob: REVIJI NA POT (stran 5)
2. Rado Wechtersbach: RAČUNALNIK PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 6)
3. Tonka Tacol: RAČUNALNIK KOT ORODJE PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 9)
4. Tomaž Vrlič: RAČUNALNIK PRI LIKOVNI VZGOJI NA OSNOVNI ŠOLI (stran 10)
5. Matjaž Duh: NEKATERI POMISLEKI PRI ORGANIZACIJI LIKOVNOVZGOJNEGA DELA OB RAČUNALNIKU V OSNOVNI ŠOLI (stran 12)
6. Alenka Gerlovič: MOTIVACIJA ZA LIKOVNO VZGOJO (stran 15)
7. Črtomir Frelih: INTERVJU Z AKADEMSKIM SLIKARJEM, MAG. MARIJANOM TRŠARJEM (stran 16)
8. Tomaž Vrlič: STANJE LIKOVNE VZGOJE NA PREDŠOLSKI STOPNJI (stran 21)
9. Borko Tepina: IGRA, STAREJŠA OD SMEHA (stran 23)
10. Dragica Čadež Lapajne: KIPARSKA DELAVNICA (stran 26)
11. Ivo Mršnik: IZHODIŠČA LIKOVNOPEDAGOŠKEGA IZOBRAŽEVANJA (stran 27)
12. Tomaž Gorjup: LIKOVNA UMETNOST (stran 30)
13. Eileen Adams: UMETNOST, OBLIKOVANJE, OKOLJE IN IZOBRAŽEVANJE (stran 31)
14. Milan Butina: BARVE, NAŠ LIKOVNI VSAKDANJIK (stran 38)
15. Milan Butina: K VREDNOTENJU OTROŠKIH LIKOVNIH DEL (stran 43)
16. Dough Boughton: ŠEST ZMOTNIH PREPRIČANJ O REFORMAH DRŽAVNEGA UČNEGA NAČRTA LIKOVNE VZGOJE (stran 46)
17. Marjan Prevodnik: OB 1. MEDNARODNEM BIENALU OTROŠKE IN MLADINSKE GRAFIKE - LJUBLJANA 1997

Revija LIKOVNA VZGOJA letnik I, št. 3-4

VSEBINA

1. Milan Butina: O ZNAČAJU IN VLOGI LIKOVNE VZGOJE OTROK (stran 4)
2. Tonka Tacol: VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI PROCES LIKOVNE VZGOJE KOT SISTEM POUČEVANJA IN UČENJA (stran 8)
3. Jaka Bonča: RAZVOJ PROSTORA (stran 11)
4. Helena Berce Golob: ZAČETKI UVAJANJA PROSTORSKEGA OBLIKOVANJA PRI LIKOVNI VZGOJI V OSNOVNI ŠOLI (stran 18)
5. Edvard Ilar: SKELETNA KONSTRUKCIJA V ARHITEKTURI IN KIPARSTVU (stran 23)
6. Marjan Prevodnik: OPAZOVANJE IN ANALIZA UČNE URE V FUNKCIJI STALNEGA STROKOVNEGA IZPOPOLNJEVANJA UČITELJEV LIKOVNE VZGOJE (stran 37)
7. ��rtomir Frelih: POKRAJINA IN NJENA PODOBA, INTART BOHINJ 1995/96 (stran 43)
8. Tomaž Vrlič: OBLIKOVANJE PROSTORA NA PREDŠOLSKI STOPNJI (stran 48)
9. Alenka Vidrgar: PROJEKCIJA PROSTORSKEGA KRIŽA IN POGOJI DELA (stran 51)
10. Marko Smrekar: VRTEC BEGUNJE (stran 53)
11. Marko Košan: RAHLJANJE PRAZNIN
12. Tonka Tacol: KURIKULARNA PRENOVA IN LIKOVNO SNOVANJE V GIMNAZIJAH, SREDNJIH IN POKLICNIH ŠOLAH (stran 59)

Revija LIKOVNA VZGOJA letnik I, št. 5

VSEBINA

1. Helena Berce Golob: OB 30. OBLETNICI DRŽAVNIH LIKOVNIH RAZSTAV "LIKOVNI SVET OTROK" (stran 4)
2. Norman H. Freeman: KAKO OTROCI RAZMIŠLJAJO O UMETNOSTI (stran 9)
3. Milan Butina: POJMOVNO ZALEDJE LIKOVNEGA OBLIKOVANJA (stran 11)
4. Črtomir Frelih: MED LIKOVNO NALOGO IN LIKOVNO TEHNIKO (stran 16)
5. Dragica Čadež Lapajne: KREATIVNO IZRAŽANJE OTROK IN USTVARJANJE ODRASLIH UMETNIKOV (stran 18)
6. Matjaž Duh: PREVERJANJE UČINKOVITOSTI UPORABE RAČUNALNIŠKIH ORODIJ PRI LIKOVNI VZGOJI (stran 22)
7. Tonka Tacol: ZAHTEVE ZA SPREMEMBE PREDMETNIKA OSNOVNE ŠOLE (stran 26)
8. Andrej Jemec: POMEN LIKOVNEGA SNOVANJA V OBVEZNI ŠOLI (stran 27)
9. Tomaž Gorjup: LIKOVNI ZAPIS KOT SUBSTITUT ŽIVLJENJA IN KOT ŽIVLJENJE SAMO (stran 30)
10. Zdenko Huzjan: KRATKO RAZMIŠLJANJE O TRAVMATIČNEM PRI RAZUMEVANJU LIKOVNEGA IZRAŽANJA OTROK (stran 31)