Javna tribuna
Javna tribuna Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja

Javna tribuna: Oskrba z učbeniki in delovnimi zvezki

«« nazaj na tribune

Želite v tribuni »komentirati« tudi sami?

Stran 1

Prispeval: , dne: 10.5.2011 ob 0:00
POMEN UČBENIKOV

 

KOMU SO NAMENJENI UČBENIKI

 

Dr. Gregor Kocijan

 

Pomen in vloga učbenika


Učbenik je za učenca nenadomestljiv

''Učbenik je v trikotniku učenec - učitelj - učbenik nenadomestljiv (tehnološke značilnosti niso odločilne, upoštevati je treba tudi elektronske izvedbe), je vedenjsko-usmerjevalna podlaga za oba - za učitelja in učenca. Njegovo pomembnost je mogoče opredeliti z vsebinske (znanje), vzgojne in didaktične plati. Glede na te tri komponente je treba učečim se omogočiti njegovo popolno dostopnost (gmotno, organizacijsko, izvedbeno). Pri tem je odločilna vloga države, ki mora svoje obveznosti na tem področju v celoti uresničiti.


Brez učbenika si učenec ne more dovolj kakovostno pridobiti splošne razgledanosti, znanja za poklicno delo in za življenje nasploh

Za učenca učbenik ni le nekaj predmetnega, ki ga obremenjuje bodisi denarno (!) ali s svojo fizično težo (!), marveč je v prvi vrsti most do znanja, prek katerega nenehno hodi, da bi si pridobil znanje in modrost za delo in življenje. Učbenik mu je vsakdanji spremljevalec, nekaj nujno potrebnega, brez česar ne more doseči ustrezne stopnje izobraženosti, znanja. Imeti ga mora ob sebi, da se lahko nenehno zateka k njemu, ker sicer ne more obvladati tistega, v kar ga vpeljuje učni proces. Brez učbenika si tudi ne more dovolj kakovostno pridobiti splošne razgledanosti, znanja za poklicno delo in za življenje sploh. Med učečim se in učbenikom se razmeroma hitro spletejo intimne vezi in ta simbioza je bistveni dejavnik pri napredku slehernega udeleženca v izobraževanju. Skladno s tem je več kot nujno, da je učbenik učenčeva last in njegova opora ne le v določeni fazi (razred, letnik, stopnja) izobraževanja, marveč tudi pozneje, ko posega po posameznih vrstah učbenikov, da bi laže razrešil najrazličnejša vedenjska vprašanja. Iz tega sledi, da se človek vrača k učbenikom v različnih obdobjih svojega življenja, zlasti pogosto v zgodnejših (še v dobi šolanja ali kmalu po končanem formalnem izobra-ževanju). (Od tod problematičnost odtujevanja učbenikov - dajanje, prodajanje ipd. - po končani posamezni stopnji šolanja; učbenik bi moral ostati v družini.)

 

 

Učbenik sumira temeljna znanja, brez katerih v nobeni stroki ni mogoče uvajati novosti in dosegati napredka

Razumljivo je, da se učbenik od učbenika razlikuje, da so večje ali manjše razlike v strokah, toda eno od poglavitnih načel je, da učbeniki sumirajo temeljna znanja, brez katerih v nobeni stroki ni mogoče uvajati novosti in dosegati napredka. Gre za podlago, ki omogoča, da si posameznik zgradi solidne temelje za napredovanje v prihodnosti. To je ena od pomembnih značilnosti učbenika, ki zavezuje družbene skupnosti (državo, nacijo) za posebno skrb na tem področju vzgoje in izobraževanja. Intimne vezi med učečim se in učbenikom se laže spletejo, če učbenik ustrezno pripravimo. To pomeni, da je kar najbolje didaktično zasnovan in da je po svoji zunanji podobi privlačen.

 

Odgovornost učitelja

Da bi mladi dojeli opisano vlogo in pomen učbenika za svojo duhovno rast, je za to ves čas izobraževanja odgovoren učitelj, ki mora v tej smeri vplivati in pospeševati navezanost učenca na učbenik (vseh strok; nekatere so v tem še posebej občutljive, npr. materni jezik, tuji jeziki, matematika).

 

Dr. Gregor Kocijan je upokojeni zaslužni profesor Univerze v Ljubljani.

Stran 1