Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja
št. zadetkov: 49 STRAN: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Nina Šuštaršič, Milan Butina, Klavdij Zornik, Iris Skubin, Blaž de Gleria: LIKOVNA TEORIJA

Učbenik likovne teorije za gimnazije in druge srednje šole

Avtor(ji): Nina Šuštaršič, Milan Butina, Klavdij Zornik, Iris Skubin, Blaž de Gleria

Učbenik likovne teorije za umetniške gimnazije likovne smeri učinkovito povezuje likovno teorijo in prakso ter vabi v univerzalni krog ustvarjalnega snovanja, ki je nepopolno brez teoretične refleksije in analize. Dijake vodi k urejenemu likovnemu razmišljanju ter k tehtnemu, smiselnemu in konceptualno jasnemu snovanju.

Format: 21 × 29,7 cm, 152 strani, večbarvni tisk, broširana vezava

Učbenik je potrdil Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 33,86 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 1

Učbenik za likovno vzgojo za 1. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Učbenik za likovno vzgojo v prvem razredu devetletne osnovne šole predstavlja učencem knjigico zgodbic, ki jim zbujajo radovednost o likovnih pojmih in jih navdušujejo za likovno izražanje. V svet zgodbic popelje učence v šoli učitelj, lahko pa tudi starši doma.

Format: 21 × 28 cm, 64 strani, večbarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

več o izdelku » 


CENA: 7,56 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 1, priročnik

Priročnik za učitelja k učbeniku Likovne igrarije za likovno vzgojo v 1. razredu devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik za učitelja vsebuje temeljna didaktična navodila za izvedbo likovnih nalog in uporabo vsebin iz učbenika po posameznih likovnih področjih.

Avtorica zagovarja pristop, naj učitelj vsebine zgodbic in ilustracij ne uporablja kot podlage za izbiro likovnega motiva (ali celo ilustriranje zgodbe). Našteta izhodišča za spoznavanje likovnih pojmov so le nekatere od številnih možnosti.

Priročnik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Format: 14,5 × 21 cm, 70 strani, enobarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

 

 

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 2

Učbenik za likovno vzgojo za 2. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Učbenik za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole smiselno nadgrajuje učbenik za prvi razred. S pomočjo kratkega besedila in bogatega slikovnega gradiva (in fotografij) ter dejavnosti in pojavov v naravi in okolju učencem nazorno predstavlja nekatere likovne pojme, jim omogoča globlje doživljanje in jih navdušuje za likovno izražanje.

Format: 21 × 28 cm, 76 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

več o izdelku » 


CENA: 12,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 2, priročnik

Priročnik za učitelja k učbeniku Likovne igrarije za likovno vzgojo v 2. razredu devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik za učitelja vsebuje didaktična navodila za uporabo vsebin iz učbenika po posameznih likovnih področjih. Podaja razlage, ki osvetljujejo predvsem pomembnejše didaktične pristope ob snovanju učne priprave po likovnih načelih in usmerjajo učitelja k razmišljanju o likovnih pojmih, likovnih problemih, likovnih nalogah in nazornem vključevanju vsebin učbenika v vzgojno-izobraževalni proces likovne vzgoje.

Priročnik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

Format: 14,5 × 21 cm, 48 strani, enobarvni tisk, šivano z žico, plastificirane platnice

 

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNE IGRARIJE 3

Učbenik za likovno vzgojo za 3. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol

Učbenik omogoča učencem, da obnovijo vedenje o spoznanih likovnih pojmih, poleg tega pa spoznavajo tudi nove. Na slikovnem gradivu – fotografijah umetniških risb, slik in kipov ter odtisov in stavb – odkrivajo posebnosti likovnih izraznih sredstev: črt, pik, barv, odtisov, kiparskih in arhitekturnih volumnov.

Format: 21 × 28 cm, 72 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

 

več o izdelku » 


CENA: 13,60 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 1

PRIROČNIK ZA UČITELJE 1. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 1. razred osnovne šole in učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami ter temeljnimi izhodišči za poučevanje.

Priročniku je priložen DVD s slikovnim gradivom.

 

POSEBNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ZA OSNOVNE ŠOLE!

Pi nakupu 3 izvodov kateregakoli priročnika (LIKOVNO IZRAŽANJE 1, LIKOVNO IZRAŽANJE 2 ali LIKOVNO IZRAŽANJE 3) je 3. izvod brezplačen!

več o izdelku » 


CENA: 31,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Dr. Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 1

Priročnik za učitelje 1. razreda osnovne šole + CD s slikovnim gradivom

Avtor(ji): Dr. Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 1. razred osnovne šole. Učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami in temeljnimi izhodišči za poučevanje.

več o izdelku » 


CENA: 31,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 2

PRIROČNIK ZA UČITELJE 2. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 2. razred osnovne šole in učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami ter temeljnimi izhodišči za poučevanje.

Priročniku je priložen DVD s slikovnim gardivom.

 

POSEBNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ZA OSNOVNE ŠOLE!

Pi nakupu 3 izvodov kateregakoli priročnika (LIKOVNO IZRAŽANJE 1, LIKOVNO IZRAŽANJE 2 ali LIKOVNO IZRAŽANJE 3) je 3. izvod brezplačen!

več o izdelku » 


CENA: 33,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol: LIKOVNO IZRAŽANJE 3

PRIROČNIK ZA UČITELJE 3. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Avtor(ji): Tonka Tacol

Priročnik konkretizira didaktične in vsebinske zamisli iz učnega načrta za 3. razred osnovne šole in učitelju omogoča vpogled v razumevanje smiselnosti predmeta z likovnimi vsebinami ter temeljnimi izhodišči za poučevanje.Priročniku je priložen DVD s slikovnim gradivom.

Priročniku je priložen DVD s slikovnim gradivom.

 

POSEBNA AKCIJA V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 ZA OSNOVNE ŠOLE!

Pi nakupu 3 izvodov kateregakoli priročnika (LIKOVNO IZRAŽANJE 1, LIKOVNO IZRAŽANJE 2 ali LIKOVNO IZRAŽANJE 3) je 3. izvod brezplačen!

več o izdelku » 


CENA: 35,89 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

št. zadetkov: 49STRAN: 1 | 2 | 3 | 4 | 5