Javna tribuna
Učni pripomočki Nakupovalna košarica
Pogoji naročanja
št. zadetkov: 49 STRAN: 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 4

Učbenik za likovno vzgojo za 4. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Avtorici: dr. Tonka Tacol, dr. Beatriz Tomšič Čerkez

Likovne vsebine so v učbeniku opisane na način, ki učence že usmerja v doslednejšo besedno interpretacijo likovnih pojmov. Obogatijo besedni jezik, razumevanje pa potrjujejo z likovnim izražanjem. Že sami naslovni jasno predstavljajo vsebino likovnih zakonitosti po likovnih področjih.

Format: 21,5 × 28 cm. 88 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 4

Učbenik za 4. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Likovne vsebine so v učbeniku opisane na način, ki učence že usmerja v doslednejšo besedno interpretacijo likovnih pojmov. Obogatijo besedni jezik, razumevanje pa potrjujejo z likovnim izražanjem. Že sami naslovni jasno predstavljajo vsebino likovnih zakonitosti po likovnih področjih.

Format: 21,5 × 28 cm. 88 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.


več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 5

Učbenik za likovno vzgojo za 5. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Učbenik uvaja učence v nova spoznanja o likovnih problemih. Poglobljena znanja o likovnih pojmih omogočajo učencem, da se lažje besedno in likovno izrazijo. S pomočjo podrobnejšega besedila in slikovnega gradiva lahko odkrivajo posebnosti likovnih zakonitosti neposredno na zgledih v okolju in naravi ter na umetniških delih, ki jih srečajo v galerijah, pa tudi na reprodukcijah na plakatih, v knjigah, revijah ...

Format: 21,5 × 28 cm, 110 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 5

Učbenik za 5. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Učbenik uvaja učence v nova spoznanja o likovnih problemih. Poglobljena znanja o likovnih pojmih omogočajo učencem, da se lažje besedno in likovno izrazijo. S pomočjo podrobnejšega besedila in slikovnega gradiva lahko odkrivajo posebnosti likovnih zakonitosti neposredno na zgledih v okolju in naravi ter na umetniških delih, ki jih srečajo v galerijah, pa tudi na reprodukcijah na plakatih, v knjigah, revijah ...

Format: 21,5 × 28 cm, 110 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez: LIKOVNO IZRAŽANJE 6

Učbenik za likovno vzgojo za 6. r. devetletne in 5. r. osemletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Beatriz Tomšič Čerkez

Vsebine v učbeniku predstavljajo učencem posebnosti izraznih sredstev, oblikovalnih načel pa tudi likovnih materialov in pripomočkov. Učbenik je učencem pripomoček pri raziskovanju likovnih problemov v naravi in okolju ter na likovnih staritvah umetnikov. Učenci spoznajo posebnosti likovnih tehnik z različnih likovnih področij in to jim pomaga, da si laže pridobivajo tako imenovani ''občutek za likovne materiale'', pri likovnem izražanju v tako predstavljenih likovnih tehnikah tem pa si razvijajo tudi ročne spretnosti. Likovnoteoretični pojmi, ki jih učenci spoznajo s pomočjo učbenika, pa jim omogočajo povezovanje z lastnimi idejami in vpletanje v likovno izražanje, v katerem odslikavajo svoje zmožnosti predstavljanja, opazovanja, likovnega spomina in domišljije.

Format: 21,5 × 28 cm, 104 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 

Oglejte si nekaj strani iz knjige
(za listanje potrebujete Acrobat Reader)


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 6

Učbenik za 6. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Vsebine v učbeniku predstavljajo učencem posebnosti izraznih sredstev, oblikovalnih načel pa tudi likovnih materialov in pripomočkov. Učbenik je učencem pripomoček pri raziskovanju likovnih problemov v naravi in okolju ter na likovnih staritvah umetnikov. Učenci spoznajo posebnosti likovnih tehnik z različnih likovnih področij in to jim pomaga, da si laže pridobivajo tako imenovani ''občutek za likovne materiale'', pri likovnem izražanju v tako predstavljenih likovnih tehnikah tem pa si razvijajo tudi ročne spretnosti. Likovnoteoretični pojmi, ki jih učenci spoznajo s pomočjo učbenika, pa jim omogočajo povezovanje z lastnimi idejami in vpletanje v likovno izražanje, v katerem odslikavajo svoje zmožnosti predstavljanja, opazovanja, likovnega spomina in domišljije.

Format: 21,5 × 28 cm, 104 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

 

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje.

več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Jožef Muhovič, Črtomir Frelih: LIKOVNO IZRAŽANJE 7

Učbenik za likovno vzgojo za 7. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Jožef Muhovič, Črtomir Frelih

Učbenik po likovnih področjih risanje, slikanje, kiparsko in arhitekturno oblikovanje poglablja znanja o črtah, barvah, kiparskih in arhitekturnih volumnih. Učenci lahko v njem odkrivajo nove načine in posebnosti likovnega izražanja. Učbenik nazorno podaja posebnosti posameznih likovnih problemov tako s pomočjo besedila kot s slikovnim gradivom, sestavljenim iz primerno velikih in preglednih reprodukcij umetniških del in posnetkov zgledov iz vsakdanjega življenja in narave. Predstavljene so tudi posebnosti novih likovnih materialov in delovnih postopkov učencem še neznanih likovnih tehnik. Miselni vzorci, ki sledijo vsakemu na novo obravnavanemu likovnemu problemu, so v učbeniku z namenom, da učenci laže povezujejo in obnavljajo že usvojeno in na novo pridobljeno znanje o likovnih pojmih.

Format: 21,5 × 28 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič: LIKOVNO IZRAŽANJE 7

Učbenik za 7. razred osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič, Domen Zupančič

Učbenik po likovnih področjih risanje, slikanje, kiparsko in arhitekturno oblikovanje poglablja znanja o črtah, barvah, kiparskih in arhitekturnih volumnih. Učenci lahko v njem odkrivajo nove načine in posebnosti likovnega izražanja. Učbenik nazorno podaja posebnosti posameznih likovnih problemov tako s pomočjo besedila kot s slikovnim gradivom, sestavljenim iz primerno velikih in preglednih reprodukcij umetniških del in posnetkov zgledov iz vsakdanjega življenja in narave. Predstavljene so tudi posebnosti novih likovnih materialov in delovnih postopkov učencem še neznanih likovnih tehnik. Miselni vzorci, ki sledijo vsakemu na novo obravnavanemu likovnemu problemu, so v učbeniku z namenom, da učenci laže povezujejo in obnavljajo že usvojeno in na novo pridobljeno znanje o likovnih pojmih.

Format: 21,5 × 28 cm, 98 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je usklajen z novim učnim načrtom iz l. 2012.

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike slovenije za splošno izobraževanje.


več o izdelku » 


CENA: 19,50 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je na voljo

št. izvodov

Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič: LIKOVNO IZRAŽANJE 7 in LIKOVNO SNOVANJE I

Učbenik za likovno vzgojo in likovno snovanje za 7. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Črtomir Frelih, Jožef Muhovič

LIKOVNO IZRAŽANJE 7

Učbenik po likovnih področjih risanje, slikanje, kiparsko in arhitekturno oblikovanje poglablja znanja o črtah, barvah, kiparskih in arhitekturnih volumnih. Učenci lahko v njem odkrivajo nove načine in posebnosti likovnega izražanja. Učbenik nazorno podaja posebnosti posameznih likovnih problemov tako s pomočjo besedila kot s slikovnim gradivom, sestavljenim iz primerno velikih in preglednih reprodukcij umetniških del in posnetkov zgledov iz vsakdanjega življenja in narave. Predstavljene so tudi posebnosti novih likovnih materialov in delovnih postopkov učencem še neznanih likovnih tehnik. Miselni vzorci, ki sledijo vsakemu na novo obravnavanemu likovnemu problemu, so v učbeniku z namenom, da učenci laže povezujejo in obnavljajo že usvojeno in na novo pridobljeno znanje o likovnih pojmih.

LIKOVNO SNOVANJE I

Vsebina v učbeniku za obvezni izbirni predmet izpopolnjuje vsebine obveznega učnega predmeta likovna vzgoja za to starostno stopnjo učencev. Zaradi usklajenosti s to stopnjo so izboljšane le vsebine s področij risanja, slikanja, kiparstva in prostorskega oblikovanja.

Format: 21,5 × 28 cm, 136 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov.

več o izdelku » 


CENA: 20,00 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

Tonka Tacol, Jožef Muhovič, Črtomir Frelih: LIKOVNO IZRAŽANJE 8

Učbenik za likovno vzgojo za 8. razred devetletne osnovne šole

Avtor(ji): Tonka Tacol, Jožef Muhovič, Črtomir Frelih

S pomočjo učbenika si učenci v 8. razredu devetletne osnovne šole še bolj izostrujejo občutljivost za likovna izrazna sredstva in odnose med njimi. Na pregleden in razumljiv način jim s poglobljenimi razlagami in slikovnim gradivom predstavi še neznane risarske, slikarske, grafične, kiparske in arhitekturne probleme in z njimi povezane likovne pojme. Učbenik vpelje učence v prikazovanje trodimenzionalnih predmetov na dvodimenzionalni ploskvi (na risbi in sliki) in v oblikovanje telesnih (plastičnih) oblik. Seznani jih tudi z značilnostmi industrijskega oblikovanja in s posebnostmi estetske vrednosti uporabnih predmetov. Tudi v tem učbeniku miselni vzorci povzemajo bistvene značilnosti posameznih vsebin in omogočajo učencem pregled pomembnejših likovnih pojmov, enostavnejši način ponavaljanja in lažjega ter trajnejšega pomnenja.

Format: 21,5 × 28 cm, 72 strani, večbarvni tisk, broširana vezava, plastificirane platnice

Učbenik je potrdil Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in velja do konca šolskega leta 2012/2013.

Učbenik ni več veljaven. Na zalogi še nekaj izvodov, namenjenih izključno individualnim kupcem (fizičnim osebam)!

več o izdelku » 


CENA: 10,01 €
v ceno je vključen 5 % DDV

Izdelek je razprodan

št. zadetkov: 49STRAN: 1 | 2 | 3 | 4 | 5